☰ Projekty unijne

☰ Menu

17-05-2018
Można jeszcze składać wnioski na montaż paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem 70%. Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do...
01-01-2018
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Stale od 1.01.2018r. 25 września 2016r na zebraniu wiejskim w Stalach została podjęta uchwała zebrania wiejskiego w sprawie wprowadzenia nazw...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Komunikat

kanalizW związku z zakończeniem prac kanalizacyjnych w miejscowości Wydrza, Krawce i Stale -Siedlisko  prosimy  o zgłaszanie do sołtysów poszczególnych miejscowości  wszelkich  uwag i zauważonych niedociągnięć na poszczególnych posesjach.

      Wójt Gminy Grębów
 Kazimierz Skóra

II miejsce zespołu ,, Jamniczanek”

10W dniu 9 kwietnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbył się XXIII Wojewódzki Konkurs pt. „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje". Każdy z zespołów wystawił przygotowane przez siebie widowisko teatralne obrazujące lokalne zwyczaje i obrzędy. Naszą gminę reprezentował zespół śpiewaczo-obrzędowy ,,Jamniczanki" , który przedstawił widowisko pt. „Swaty" zajmując wysokie II miejsce spośród 12 prezentujących się zespołów. Również indywidualna nagroda dla najlepszej aktorki za rolę ,,gospodyni" przyznana została pani Helenie Kułaga z Jamnicy .
                                           Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Światowy Dzień Ziemi

ziemia

Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska. Podczas minionych 40 lat Dzień Ziemi zyskał 17 000 partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli się w ochronę środowiska, obchodzony jest w 192 krajach. Ponad miliard osób rokrocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi, co czyni go największym świeckim świętem na świecie.

„Śladami Jana Pawła II”.

898 kwietnia 2011 roku w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Śladami Jana Pawła II". Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury i Parafia p.w. św. Wojciecha w Grębowie. Intencją organizatorów konkursu było zachęcanie młodzieży do poznawania twórczości poetyckiej Jana Pawła II, oraz podtrzymywania ciągłej pamięci w naszych sercach o Wielkim Polaku, właśnie między innymi poprzez poezję.

Badania mammograficzne

Z roku na rok coraz większa liczba kobiet w naszej gminie korzysta z bezpłatnych badań mammograficznych przeprowadzonych przez Fundację "SOS ŻYCIE" z Mielca. W tym roku do mieszkanek gminy Grębów rozesłano ok.700 imiennych zaproszeń przygotowanych przez fundację z których skorzystało 250 kobiet.

XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”

1 kwietnia 2011roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzy odbyły się eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Turniej organizowany był przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grębowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Wójta Gminy Grębów. W turnieju udział wzięło 27 uczestników w tym w I grupie wiekowej 18 uczniów, w II grupie wiekowej gimnazjum 6 uczniów oraz w III grupie licealnej 3 uczniów. Nagrodę niespodziankę od wójta gminy otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju Maciej Zieliński  - uczeń III klasy SP w Żupawie.

Profesjonalna obsługa klienta

dominik

Pracownicy Urzędu Gminy w Grębowie uczestniczyli  w dwudniowym  szkoleniu pt. ,,Profesjonalna  obsługa klienta”  realizowanego ze  środków Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administratorem projektu ,,Nowoczesny Urzędnik” było  Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości z Rzeszowa .

Weekend z siatkówką

W dniach 25-26 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbył się Wiosenny Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Grębów organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: Stale I, Stale II, Grębów II, Żupawa II, Zapolednik, Żupawa I, Zabrnie, Stalowianki, Dżasju, Grębów I, Lektorzy Krawce, Wydrza. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od wójta gminy koszulki z logo gminy i nazwami sołectw, które reprezentowali.

Pierwsze posiedzenie komisji

boiskokomisjaDnia 17 marca 2011 roku odbyło się I posiedzenie komisji powołanej do dokonania przeglądu gwarancyjnego robót modernizacyjnych  boiska sportowego w Grębowie. Komisja powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28/2011 z dnia 15 marca 2011roku. W skład w/w komisji wchodzą: Robert Pędziwiatr -przewodniczący, Marek Dul-członek, Urszula Gawrońska-członek, Andrzej Rutyna- członek, Zbigniew Śnieżyński -członek, Remigiusz Dul-członek.

Oceniono stan bezpieczeństwa publicznego gminy

policja.jpgOcena stanu bezpieczeństwa publicznego gminy była głównym tematem V sesji Rady Gminy Grębów , która odbyła się 15 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności służb mundurowych  i plany działań na rok 2011 przedstawili radnym: Kierownik Posterunku Policji i w Grębowie asp. szt. Jacek Stefaniak, Komendant Gminny OSP Jacenty Jakubowski oraz  za-ca wójta gminy Robert Pędziwiatr. Na terenie gminy w 2010r.  odnotowano 152 przestępstw, w tym  71 zdarzeń o charakterze kryminalnym, w porównaniu do w roku 2009 wykrywalność przestępstw wzrosła o 3,6%.

Informacja dla rolników

zboze.jpgPracownicy Urzędu Gminy w Grębowie udzielają pomocy przy wypełnianiu ,,Wniosków o dopłaty bezpośrednie z ARiMR" na rok 2011.
Zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Grębowie pok. nr 5  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Przyznano dotację na rozwój sportu

sportInformacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Grębów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2011r.
Decyzją Wójta Gminy Grębów z dn.17.marca 2011r.przyznano:
1. Ludowy Zespół Sportowy ,,Słowianin Grębów " kwota 50 000 zł
2. Towarzystwo Sportowe Stale - kwota 30 000 zł
3. Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy - kwota 23 000 zł
4. Wiejski Klub Sportowy w  Zabrniu - kwota 22 000 zł

 

Kandydat na stanowisko dyrektora ZSO wyłoniony

zsoDnia 10 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Ofertę na to stanowisko złożyła jedna kandydatka – Pani Krystyna Chmura – obecna p.o. dyrektora ZSO w Grębowie. Komisja konkursowa w 9-osobowym składzie oceniała zarówno formalnie złożoną dokumentację, jak i przygotowanie merytoryczne kandydatki.