Montaż instalacji OZE w gminie Grębów

Gmina Grębów przystąpiła w imieniu mieszkańców gminy do projektu pod nazwą " Montaż instalacji OZE w gminie Grębów". Projekt będzie polegał na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energi elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców.

W dniu 29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.Gmina Grębów znalazła się na 24 pozycji. Ze względu na alokację środków 120 mln zł na ten nabór, wybrano do dofinansowania tylko 14 wniosków , pozostałe znalazły się na liście rezerwowej. Dalsze rozstrzygnięcie wniosku naszej gminy zależy od dołozenia środków przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na ten nabór.

Szczegóły wyboru wniosków i dalsze dofinansowanie znajduje się na stronie RPO:  http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/1525-informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu-i-wyborze-projektow-parasolowych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-3-1-rozwoj-oze .

 

 

Materiały archiwalne:

Spotkanie informacyjne - pobierz

Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów - prentacja Nr 1 - pobierz

Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów - prentacja Nr 2 - pobierz

Regulamin naboru wniosków - pobierz

Karta oceny merytorycznej - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Deklaracja przystąpienia do projektu - pobierz

Umowa użyczenia - pobierz

Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego - pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

Projekt umowy z odbiorcą ostatecznym - pobierz

Druk wpłaty - pobierz

Lista podstawowa uczestników projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE w gminie Grębów” - pobierz