×

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /drupal/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Gmina Grębów przystąpiła w imieniu mieszkańców gminy do projektu pod nazwą " Montaż instalacji OZE w gminie Grębów". Projekt będzie polegał na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energi elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców.

W chwili obecnej posiadamy informację , iż rozstrzygnięcie oceny wniosków zostało przesuniete do 31 sierpnia 2017r. : http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/1475-komunikat-o-przedluzeniu-terminu-oceny-merytorycznej-projektow-parasolowych-w-ramach-dzialania-3-1-rozwoj-oze

 

 

Materiały archiwalne:

Spotkanie informacyjne - pobierz

Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów - prentacja Nr 1 - pobierz

Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów - prentacja Nr 2 - pobierz

Regulamin naboru wniosków - pobierz

Karta oceny merytorycznej - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Deklaracja przystąpienia do projektu - pobierz

Umowa użyczenia - pobierz

Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego - pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

Projekt umowy z odbiorcą ostatecznym - pobierz

Druk wpłaty - pobierz

Lista podstawowa uczestników projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE w gminie Grębów” - pobierz