×

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /drupal/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. 

"Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" to projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. W przypadku braku możliwości na zamontowanie na budynku mieszkalnym panele mogą zostać zamontowane na sąsiednim budynku lub na gruncie. Poza instalacją fotowoltaiczną będą również montowane piece na biomasę i powietrzne pompy ciepła z zasobnikami wodnymi. Koszt po stronie mieszkańca będzie wynosił 30% kwoty netto i całego podatku VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji. Do 20 marca 2018r. każdy z zgłoszonych mieszkańców zostanie poproszony do podpisania umowy z Gminą Grębów, w której  zostanie określona kwota jaką mieszkaniec musi wpłacić na wyodrębnione konto, okres do kiedy należy wpłacić pieniądze, rodzaj instalacji jaką zadeklarował mieszkaniec do zamontowania, oraz inne szczegóły dotyczące rozliczenia końcowego. Szacunkowe koszty instalacji brutto po stronie wnioskodawcy zostały przedstawione w załączniku poniżej. Projekt ten jest projektem parasolowym, tzn. wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku w Urzędzie Marszałkowskim i niezbędnej dokumentacji, pozyskanie dotacji, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, nadzorowanie wykonywanych instalacji, jak również rozliczenie wniosku z Urzędem Marszałkowskim przypadają na gminę. W naszej gminie lista podstawowa mieszkańców uczestniczących w projekcie jest już zamknięta, ale można zapisywać się na listę rezerwową, z której wnioskodawcy będą informowani kolejno o zaliczeniu do projektu. Zapraszamy chętnych do złożenia wniosku. W chwili obecnej mieszkańcy którzy zostali zakwalifikowani do projektu powinni:

  1. W terminie do 20.03.2018r stawić się w Urzędzie Gminy w Grębowie pok.18 na podpisanie umowy.
  2. Wpłacić do 20.03.2018r. po podpisaniu umowy na rachunek gminy 09 9407 0000 2001 0000 0114 0054 pierwszą ratę wkładu własnego w wysokości 2 000,00 zł. Tytuł przelewu:"OZE-rata wkładu własnego, imię i nazwisko, adres, numer umowy".

Prosimy zainteresowanych o dokonanie powyższych czynności w terminie. Przekroczenie terminu bedzie traktowane z rezygnacją uczestnictwa w projekcie. Wpłata drugiej raty nastapi po rozstrzygnięciu przeargu ale przed rozpoczęciem montażu instalacji u wnioskodawcy. Przetarg planujemy rozstrzygnąć do maja 2018r. Po przetargu zostanie podany teoretyczny okres realizacji, który nie może być dłóższy niż do końca 30 maja 2019r.

W związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Grębów i Stale prosimy wszystkich wnioskodawców o dopełnienie czynności zmiany danych adresowych na fakturach za prąd w PGE. Zmian u sprzedawcy prądu należy dokonać również gdy zmienił się właściciel budynku. Druk do zmiany danych znajduje się na stronie PGE: https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Regionalna/Przydatne-dokumenty lub można go pobrać poniżej . Podpisany formularz można listownie wysłać na adres PGE widniejący na dole formularza. Czynności zmiany danych można również wykonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta - Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3.