Bank

Historia Banku Spółdzielczego w Grębowie sięga roku 1904, kiedy to z inicjatywy ks. Józefa Kasprzyckiego została utworzona Spółkowa Kasa Oszczędności i Pożyczek. Kasę zarejestrowano w Sądzie Obwodowym w Rzeszowie 25,06,1904r. Opierała ona swoją działalność na pracy społecznej a jej pierwszymi działaczami byli : ks Józef Kasprzycki, Walenty Dąbek, Józef Muciek, Tadeusz Dul , Jan Rębisz, Michał Matyka.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W GRĘBOWIE

Misją Banku Spółdzielczego w Grębowie jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań aktualnych i przyszłych klientów. Zapewniamy fachową i szybką obsługę, dążymy do nawiązywaniu trwałych więzi ze swoimi klientami, oferując następujące produkty :

* prowadzenie rachunków bieżących dla firm
* prowadzenie rachunków bieżących dla rolników
* prowadzenie kont osobistych r.o.r
* lokaty terminowe
* kredyty konsumenckie
* kredyty samochodowe
* kredyty w rachunku bieżącym dla firm
* kredyty w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym

W chwili obecnej bank zrzesza 1693 członków.(dane wg stanu na dzień 31.12.2015r.)
Suma bilansowa         - 41.632.250,94
Obligo kredytowe       - 27.760.049,01
Depozyty                    - 32.530.792,17
Fundusze własne      -   8.054.071,68

Bank Spółdzielczy w Grębowie jest to Bank uniwersalny, mocno osadzony w swoim środowisku lokalnym, znający dokładnie swoich klientów, oraz ich potrzeby. Uczestniczy w sponsorowaniu inicjatyw kulturalnych i sportowych jak również współpracuje z młodzieżą szkolną.

Prezesem Banku Spółdzielczego w Grębowie jest Pani Janina Kopała, Głównym Księgowym Pani  Genowefa Kochan.

Dane kontaktowe:
Grębów 387
39-410 Grębów
tel. 015 811-32-33
tel/fax 015-811-27-26
e-mail: grebow_bs@wp.pl