Informacja dla rolników

Bieżący rok, jak i lata poprzednie w sposób dobitny pokazały jak olbrzymie szkody mogą spowodować w gospodarstwach rolnych negatywne zjawiska atmosferyczne. W związku z powyższym Podkarpacka Izba Rolnicza informuje o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Składki z tytułu powyższych ubezpieczeń dofinansowywane są z budżetu państwa w wysokości do 65%. Brak takiego ubezpieczenia powoduje, że o 50% obniżona jest kwota pomocy, o którą może występować poszkodowany rolnik do AD i MR składając wniosek o przyznanaie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof" w ramach PROW 2014- 2020. W przypadku braku ubezpieczenia i braku możliwości skorzystania z pomocy środków Agencji poszkodowanemu rolnikowi pozostaje jedynie wnioskować do gminy o umorzenie podatku rolnego. Jedną z firm, która szczególnie aktywnie uczestniczy na naszym terenie w takiej ochronie ubezpieczeniowej jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". W załączeniu ulotka dotycząca ubezpieczenia "TUW".

ZałącznikRozmiar
ulotka.pdf1011.84 KB