Informacyjne zestawienie cen wody, opłaty abonamentowej, ścieków w 2017 roku

 

Ceny wynikające z kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego

Uchwalona dopłata z Urzędu Gminy

Uchwalona cena dla ludności

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Woda

Indywidualne gospodarstwa domowe [zł/m3]

4,53

4,89

1,53

1,65

3,00

3,24

Przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług [zł/m3]

5,85

6,32

-

-

5,85

6,32

Przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług z terenu zabudowy KiZPS w likwidacji [zł/m3]

8,21

8,87

-

-

8,21

8,87

Abonament od odbiorcy [zł/miesiąc]

3,00

3,24

-

-

3,00

3,24

Ścieki odprowadzane do kanalizacji

Indywidualne gospodarstwa domowe [zł/m3]

6,55

7,07 

3,35 

3,62 

3,20 

3,46 

Przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług [zł/m3]

10,64

11,49

3,00 

3,24

7,64

8,25

Ścieki dowożone na GZK

Indywidualne gospodarstwa domowe [zł/m3]

15,00

16,20

 

 

15,00

16,20

Przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług [zł/m3]

20,00

21,60

 

 

20,00

21,60

 

Ceny wynikające z kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego

Uchwalona dopłata z Urzędu Gminy

Uchwalona cena dla ludności

 

 

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Woda

 

 

 

 

 

 

Indywidualne gospodarstwa domowe [zł/m3]

4,53

 

4,89

 

1,53

 

1,65

3,00

 

3,24

 

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług [zł/m3]

5,85

 

6,32

 

-

 

-

 

5,85

 

6,32

 

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług z terenu zabudowy KiZPS w likwidacji [zł/m3]

8,21

8,87

-

-

8,21

8,87

 

 

 

 

 

 

 

Abonament od odbiorcy

[zł/miesiąc]

3,00

 

3,24

 

 -

 -

3,00

 

3,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji

 

 

 

 

 

 

Indywidualne gospodarstwa domowe [zł/m3]

6,55

 

7,07

 

3,35

 

3,62

 

3,20

 

3,46

 

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług [zł/m3]

10,64

 

11,49

 

3,00

 

3,24

 

 

7,64

 

8,25

 

 

Ścieki dowożone na GZK

 

 

 

 

 

 

Indywidualne gospodarstwa domowe [zł/m3]

15,00

16,20

 

 

15,00

16,20

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług [zł/m3]

20,00

21,60

 

 

20,00

21,60