Kontakt

Gmina Grębów
ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
tel. 15 811 27 15,
fax.15 811 28 05, 15 851 37 66
, 15 851  37 50
NIP 867-20 73-110, Regon 830409175
Konto: BS w Tarnobrzegu: 60 9434 0002 2001 1008 2407 0001

Referaty, stanowiska Numer
pokoju
Imię, nazwisko     Telefon   Numer
wew.
E-mail
Wójt Gminy 12 Kazimierz Skóra 15 811 27 15 51

wojt@grebow.com.pl

Zastępca Wójta 12 Robert Pędziwiatr 15 811 28 25 52

z-ca_wojta@grebow.com.pl

Sekretarz 16 Lidia Jurek 15 811 28 71 61

sekretarz@grebow.com.pl

Skarbnik 4 Renata Wilk 15 811 28 00 62

skarbnik@grebow.com.pl

Biuro Obsługi Klienta

parter 

Anna Dec

15 851 37 51

88

 biuro@grebow.com.pl

Sekretariat

Młodzieżowa Rada Gminy
Archiwum Zakładowe

12 

Sylwia Walska

Fax

 15 811 27 15

15 811 28 05

 

ug@grebow.com.pl

Kadry
Obsługa Rady Gminy

 17

Urszula Zygiert

15 811 28 70

54

kadry@grebow.com.pl

Urząd Stanu Cywilnego

10

Małgorzata Gawrońska - Kierownik USC

Elżbieta Zdyrska -
zastępca Kierownika USC

15 811 28 01

59

usc@grebow.com.pl

Referat inwestycji i planowania przestrzennego

Kierownik Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

18

Iwona Zagrobelny - Kierownik Referatu

15 851 37 64

64

inwestycje@grebow.com.pl

Drogownictwo, Melioracje

 18

Danuta Belcik

15 851 37 66

66

drogownictwo@grebow.com.pl

Budownictwo

18

Janusz Żaczek

15 851 37 65

65

budownictwo@grebow.com.pl

Zagospodarowanie Przestrzenne

18

Marta Bajda

15 851 37 67

67

plp@grebow.com.pl

 Referat podatków i opłat

Kierownik referatu
podatków i opłat

2

Maria Łukasik

15 851 37 69

83

podatki@grebow.com.pl

Podatki

3

Halina Czerepak
Anna Kosior
Ewa Lorenc
 

15 851 37 58

15 811 29 10

84

85

podatki@grebow.com.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo

5

Jolanta Dziuba
Maria Szczepańska

15 811 27 61

63

odpady@grebow.com.pl

 

Gospodarka Gruntami
Profilaktyka
Geodezja

1

Tomasz Florek
Urszula Gawrońska
Marek Stelmach

15 851 37 56

56

geodezja@grebow.com.pl

Oświata

6

Beata Kwiecień
Anna Dec

15 811 27 41

78

oswiata@grebow.com.pl

stypendia@grebow.com.pl

Zarządzanie kryzysowe, OC,
Sprawy wojskowe, BHP

10

Elżbieta Zdyrska

15 811 28 01

59

zk@grebow.com.pl

Ochrona Środowiska

7

Jacenty Jakubowski

15 811 27 35

75

srodowisko@grebow.com.pl

Działalność Gospodarcza

8

Katarzyna Bąk

15 811 28 29

 81

dzial_gosp@grebow.com.pl

Rozliczenia Finansowe

8

Renata Blicharczyk

15 811 28 29

 81

place@grebow.com.pl

Księgowość

9

Maria Wilk
 

15 811 27 27

 80

ksiegowosc@grebow.com.pl

Administracja gospodarcza
Promocja, BIP

12
17

Sylwia Walska

Katarzyna Kopała

15 811 27 15

15 811 28 70

50

54

promocja@grebow.com.pl

Informatyk

14

Damian Szewc

15 851 37 50

69

informatyk@grebow.com.pl

Pomoc Społeczna
 

 

Czerniec Katarzyna - Kierownik GOPS

Zofia Mierzwa
Renata Borkowska
Lidia Drzystek
Justyna Janeczko
Magdalena Janeczko
Renata Janeczko
Monika Kobyłecka
Irena Maciuba

15 811 27 17

 

gopsgrebow@gmail.com

Świadczenia Rodzinne

  

Anna Sądaj
Małgorzata Jadach

15 811 22 21

 

gopsgrebow@gmail.com

Gminny Zakład Komunalny

Stacja Uzdatniania Wody

Wysypisko Śmieci

 

Grzegorz Bień-Kierownik

15 847 97 47

 

15 811 32 23

 

gzkgrebow@onet.pl

Gminne Centrum Kultury

 

Alicja Kubiak-Dyrektor

15 811 27 11

 

gckgrebow1@wp.pl