„Kształcenie bez granic”

logo_wiedza_edukacja_rozwoj

Z dniem 31.12.2014  Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy przystąpił do realizacji projektu pt. „Kształcenie bez granic” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 13 345,00 EUR co stanowi równowartość kwoty 55 971,60 PLN.

W ramach projektu 5 nauczycieli ze szkoły w Wydrzy uczestniczyło w dwutygodniowym szkoleniu w Scarborough (Wielka Brytania). W dniach od 06.07.2015 do 17.07.2015 czwórka nauczycieli różnych specjalności doskonaliła swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. Nauczycielka j. angielskiego uczestniczyła w zajęciach „Efektywne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.” Kursy odbywały się w ANGLOLANG - Academy of English. Oprócz zajęć nauczyciele mieli okazję podziwiać malownicze tereny Yorkshire uczestnicząc w organizowanych wycieczkach, poznać historię tych miejsc, zasady funkcjonowania szkoły angielskiej i warunki pracy nauczycieli i uczniów w Anglii, oraz uczestniczyć w różnych innych formach rozrywki organizowanych przez ANGLOLANG. Na zakończenie kursów nauczyciele otrzymali stosowne certyfikaty.
W roku szkolnym nauczyciele będą kontynuowali pracę w projekcie wykorzystując zdobyte umiejętności. Planowane jest nawiązanie współpracy z zagranicznymi szkołami.
Pobyt w Scarborough i zetknięcie z odmienną kulturą było dla nauczycieli wspaniałym przeżyciem.

Kategoria projektu: