Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. Otrzymaliśmy oficjale potwierdzenie, że znaleźliśmy się na zaktualizowanej liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w osi III - Czysta energia, działania 3.1 - Rozwój OZE, wniosek złożony w partnerstwie 7 gmin. Szczegóły dotyczące tego naboru znajdują się na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

"Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów" to projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. Po stronie mieszkańca będzie wymagane wpłacenie 30% kwoty netto i całego podatku VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji. Najprawdopodobniej w styczniu 2018r. każdy z zgłoszonych mieszkańców zostanie poproszony do podpisania umowy z Gminą Grębów, w której  zostanie określona kwota jaką mieszkaniec musi wpłacić na wyodrębnione konto, okres do kiedy należy wpłacić pieniądze, rodzaj instalacji jaką zadeklarował mieszkaniec do zamontowania, oraz inne szczegóły dotyczące rozliczenia końcowego. Projekt ten jest projektem parasolowym, tzn. wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku i niezbędnej dokumentacji, pozyskanie dotacji, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, nadzorowanie wykonywanych instalacji, jak również rozliczenie wniosku z Urzędem Marszałkowskim przypadają na gminę. W naszej gminie lista podstawowa mieszkańców uczestniczących w projekcie jest już zamknięta, ale można zapisywać się na listę rezerwową, z której wnioskodawcy będą informowani kolejno o zaliczeniu do projektu. Na dzień 26.012018r na liście rezerwowej jest 10 wniosków. Wszystkie będą zrealizowane. Posiadamy dodatkowo jeszcze 3 wolne miejsca do zakwalifikowania w projekcie z listy rezerwowej.Zapraszamy chętnych do złożenia wniosku.

W związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Grębów i Stale prosimy wszystkich wnioskodawców o dopełnienie czynności zmiany danych adresowych na fakturach za prąd w PGE. Zmian u sprzedawcy prądu należy dokonać również gdy zmienił się właściciel budynku. Druk do zmiany danych znajduje się na stronie PGE: https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Regionalna/Przydatne-dokumenty lub można go pobrać:  link  . Podpisany formularz można listownie wysłać na adres PGE widniejący na dole formularza. Czynności zmiany danych można również wykonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta - Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3.

 

 

Materiały archiwalne:

Spotkanie informacyjne - pobierz

Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów - prentacja Nr 1 - pobierz

Montaż instalacji OZE w Gminie Grębów - prentacja Nr 2 - pobierz

Regulamin naboru wniosków - pobierz

Karta oceny merytorycznej - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Deklaracja przystąpienia do projektu - pobierz

Umowa użyczenia - pobierz

Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego - pobierz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

Projekt umowy z odbiorcą ostatecznym - pobierz

Druk wpłaty - pobierz

Lista podstawowa uczestników projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE w gminie Grębów” - pobierz