Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Można jeszcze składać wnioski na montaż paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem 70%.

Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" to projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. W przypadku braku możliwości na zamontowanie na budynku mieszkalnym panele mogą zostać zamontowane na sąsiednim budynku lub na gruncie. Poza instalacją fotowoltaiczną będą również montowane piece na biomasę i powietrzne pompy ciepła z zasobnikami wodnymi. Koszt po stronie mieszkańca będzie wynosił 30% kwoty netto i cały podatek VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji. Szacunkowe koszty instalacji brutto po stronie wnioskodawcy zostały przedstawione w załączniku poniżej. 

Mieszkańcy Gminy Grębów mogą jeszcze składać wnioski w Urzędzie Gminy na montaż paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem. Poniżej ilości wolnych jeszcze instalacji:

  • 3 szt. - instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2.1 kW
  • 4 szt. - instalacja fotowoltaiczna o mocy min.2.4 kW 
  • 6 szt. - instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 3 kW

Zapraszamy chętnych do złożenia wniosku. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń,

Przetarg na wykonanie instalacji został ogłoszony 6.03.2018r. Jego otwarcie odbyło się 18.04.2018r. Szczegóły dotyczące przetargu, jak również dane techniczne instalacji znajdują się na stronie Gminy Niwiska: http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=527. Po przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami zostanie podany teoretyczny okres realizacji, który nie może być dłuższy niż do końca 30 maja 2019r.