Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" to projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. W przypadku braku możliwości na zamontowanie na budynku mieszkalnym panele mogą zostać zamontowane na sąsiednim budynku lub na gruncie. Poza instalacją fotowoltaiczną będą również montowane kotły na biomasę do centralnego ogrzewania i powietrzne pompy ciepła z zasobnikami wodnymi. Koszt po stronie mieszkańca będzie wynosił 30% kwoty netto i cały podatek VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji. Szacunkowe koszty instalacji brutto po stronie wnioskodawcy zostały przedstawione w załączniku poniżej. 

W dniu 5 września 2018r w Urzędzie Gminy w Niwiskach, przedstawiciele 7 gmin podpisali umowę z firmą ML System z Zaczernia, która wygrała przetarg i zajmie się montażem instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od przedstawiciela firmy montaż będzie prowadzony od marca do maja 2019 roku. W sprawie podpisywania aneksów do umów będziemy się z kontaktować z mieszkańcami indywidualnie w lutym 2019 roku.

Podpisana jest również umowa na montaż powietrznych pomp ciepła- realizacja w Gminie Grębów – luty 2019 roku.

Szczegóły dotyczące przetargu, jak również dane techniczne instalacji znajdują się na stronie Gminy Niwiska: http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=527.

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie, pokój 18, tel: 15851-37-64, 15851-37-65