Piknik wędkarski w Jeziórku

W niedzielę 3 czerwca zapraszamy na Rodzinny Piknik Wędkarski. Początek imprezy o godzinie 9:00 w Jeziórku na zbiorniku nr 4, pod zadaszeniem. Organizatorzy zapewniają skromny posiłek i nagrody. 

Impreza ma charakter otwarty. 

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie sms-na nr +48501394959 z podaniem imienia i nazwiska opiekuna dorosłego oraz imienia, nazwiska i wieku uczestnika młodocianego. 

 

Zapraszam!!!! 

 

Impreza organizowana jest corocznie przez koło wędkarskie PZW nr 51  w Grębowie przy wydatnym wsparciu Urzędu Gminy Grębów, Zarządu Okregu PZW w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenia Wędkarskiego „Okoń” w Grębowie, Zajazdu Gielarek , Sklepu Spożywczego Burdzy Janina, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Grębowie, Sklepu Wędkarskiego  MakarFish w Tarnobrzegu.