„Przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie”

logo_fundusze_europejskie_2016

Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu gminy Grębów poprawy warunków kształcenia się, dostępności do placówek oświatowych i podniesienie jakości systemu edukacji.

Podstawowe elementy inwestycji to przebudowa pomieszczeń: sal, korytarza i sanitariatów, wymiana grzejników c.o. i oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych. W zakres robót budowalnych wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół budynku: przebudowa placu zabaw, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz utwardzenie terenu.

W efekcie podniesiony zostanie standard bazy przedszkolnej w gminie Grębów.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 044 833,25 zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 688 459,79 zł.

Realizację zadania planuje się w 2017 roku.

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra

Kategoria projektu: