Straż pożarna

 Zarząd Gminny OSP

Władze Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:
Prezes- Kazimierz Skóra
Wiceprezes- Jerzy Drewniak
Wiceprezes- Marek Ożga
Wiceprezes- Marek Górz
Komendant Gminny – Jacenty Jakubowski
Sekretarz- Drzystek Bronisław
Skarbnik- Nieradka Janusz

Członkowie Zarządu: Korczak Stanisław, Skrzypacz Marian, Rak Marian, Dul Jan, Młynarczyk Sylwester, Bartman Stanisław, Wojciechowski Jan, Drelich Mieczysław, Szewc Stefan, Wilk Stanisław, Surma Krzysztof, Walczyna Leszek

Przedstawicielelami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrani zostali :
1. Kazimierz Skóra
2. Marek Ożga
3. Jacenty Jakubowski


       Ochotnicza Straż Pożarna w Grębowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Grębowie powstała w 1888roku dzięki staraniom księdza Józefa Kasprzyckiego- proboszcza tutejszej parafii oraz przy wydatniej pomocy  dziedzica Grębowa Henryka Dolańskiego. Jest to jednostka typu S-2 włączona do krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiada dwa boksy garażowe dysponuje samochodami Star 266 i Lublin.
Skład zarządu:
Prezes- Marek Górz
Naczelnik- Walczyna Leszek|
Kierowca-Seweryn Kozieja

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrzy
Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrzy powstała w 1924 roku.
Jest to jednostka typu S-2  włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiada dwa boksy, dysponuje samochodem: Magirus i Żuk.
Skład Zarządu OSP Wydrza:
Prezes- Janusz Nieradka
Naczelnik: Rutyna Paweł

Ochotnicza Straż Pożarna w Stalach
Ochotnicza Straz Pożarna w Stalach powstała w 1921 roku. Jest to jednostka Typu S-1 włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiada jeden boks garażowy, dysponuje samochodem Star 244.
Skład Zarządu OSP Stale:
Prezes- Korczak Stanisław
Naczelnik- Kostecki Dariusz
Kierowca- Korczak Wiesław

Ochotnicza Straż Pożarna w Krawcach
Ochotnicza Straż Pożarna w Krawcach powstała w 1934 roku. Jest to jednostka typu S-1 włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiada jeden boks garażowy, dysponuje samochodem Star 244.
Skład Zarządu:
Prezes - Drzystek Bronisław
Naczelnik- Skrzypacz Marian
Kierowca- Pelc Zbigniew

Ochotnicza Straż Pożarna w Żupawie
Ochotnicza straż Pożarna w Żupawie powstała w 1926 roku
Jest to jednostka Typu S-1. Posiada jeden boks garażowy, dysponuje samochodem Star 266.
Skład Zarządu:
Prezes- Stanisław Bartman
Naczelnik/Kierowca- Wojciechowski Jan

Ochotnicza Straż Pożarna w Zapoledniku
Ochotnicza Straż pożarna w Zapoledniku powstała w 1956 roku.
Jest to jednostka Typu S-1. Posiada jeden boks garażowy, dysponuje samochodem Żuk 156-C.
Skład Zarządu:
Prezes- Drelich Mieczysłąw
Naczelnik-Szewc Stefan

Ochotnicza Straz Pożarna w Zabrniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrniu powstała w 1970. Jest to jednostka to jednostka Typu S-1.
Posiada jeden boks garażowy, dysponuje samochodem Żuk A-156.
Skład Zarządu:
Prezes- Młynarczyk Sylwester
Naczelnik- Bąk Jerzy
Kierowca-Drozd Wacław

Ochotnicza Straż Pożarna w Jamnicy
Ochotnicza Straż pożarna w Jamnicy powstała 1947 roku. Jest to jednostka Typu S-1. Posiada jeden boks garażowy, dysponuje samochodem Żuk 156-C.
Skład Zarządu:
Prezes- Wilk Stanisław
Naczelnik- Surma Krzysztof
Kierowca-Gnacek Józef