"Technologie cyfrowe jako system narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"

 

Z dniem 1 lutego 2013r. Gmina Grębów w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz 17 gminami z terenu województwa podkarpackiego przystąpiła do realizacji projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie. Rekrutacja przeprowadzona zostanie we wrześniu 2013r. W ramach zadań prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze umożliwią uczniom wyrównanie poziomu wiedzy w stosunku do różnych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienie swoich zdolności w zakresie ICT.

Uczniowie, którzy skorzystają z zajęć rozwojowych otrzymają wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz posiądą umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi.

Nauczyciele zostaną przeszkoleni z obsługi wdrożonych narzędzi i oprogramowania informatycznego, umożliwiającego prowadzenie  nowoczesnych zajęć lekcyjnych opartych o program nauczania.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny m.in.: tablice multimedialne, projektory, laptopy oraz tablety.

załącznik

Kategoria projektu: