Wybory Sołtysa

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żupawa-Orliska.

Zarządzenie nr 4.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie: wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Żupawa-Orliska - Kalendarz Wyborczy, Regulamin

Zarządzenie nr 6.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Żupawa-Orliska wyznaczonych na dzień 6 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 7.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Żupawa-Orliska wyznaczonych na dzień 6 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Żupawa-Orliska
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Zgłoszenie kandydata na Sołtysa
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Wykaz osób popierających
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Protokół rejestracji kandydatów
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Zaświadczenie dla męża zaufania
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Karta do głosowania
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Karta do głosowania
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Protokół głosowania na kandydatów na sołtysa
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 8.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r. - Protokół głosowania na kandydatów na członków Rady Sołeckiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Grębów z dnia 10.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie z dnia 31 stycznia 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 16.2022 Wójta Gminy Grębów z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Żupawa-Orliska w dniu 6 lutego 2022 r.

Informacja

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żupawa-Orliska

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Grębów z dnia 07 lutego 2022 r. o wynikach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żupawa-Orliska

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.