Urząd Gminy w Grębowie

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Witamy na stronie Gminy Grębów

Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

oze

Wójt Gminy Grębów zaprasza mieszkańców Gminy Grębów zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 października 2016r w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie o godzinie 1215 . Więcej informacji w załączeniu.

Informacja - pobierz

Więcej w zakładce Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

 

MotoCrossQuad (MCQ) Nowa Dęba 2016

quad

Zapraszamy na kolejną imprezę z cyklu MCQ Nowa Dęba, która odbędzie się 16 października 2016r. na torze crossowym w Nowej Dębie. Wstęp na teren obiektu jest wolny, a wpisowe dla uczestników symboliczne - 30 zł. Zapisy uczestników odbędą się w dniu imprezy, od godziny 9:00.

Plakat - pobierz

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

in

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.) o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu współpracy gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27 października 2016 r.


Ogłoszenie - pobierz
Projekt uchwały - pobierz
Projekt programu - pobierz
Formularz zgłaszania opinii - pobierz
 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej czyli święto oświaty, zostało ustanowione na podstawie ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela w 1972 r. jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 r. na podstawie ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. To święto nie tylko nauczycieli ale również kadry niepedagogicznej. Z tej okazji w dniu 13 października br.  Wójt Gminy z wyrazami uznania za trud włożony w naukę i wychowanie młodego pokolenia wręczył nagrody dla zasłużonych nauczycieli.

den_2016Nagrody Wójta Gminy otrzymali:
Przedszkole Grębów:
Szewc Bogusława, Nowak Elżbieta
ZSPiP Wydrza: Grębowiec Radosław, Gądek Anna
SP Zabrnie: Kozieja Krystyna, Furman Małgorzata
ZSO Grębów: Chmura Krystyna, Hadryś Krystyna, Galiniak Bożena, Grzywacz Beata, Kraszewska-Dańko Grażyna, Pliszka Krystyna, Dul Aleksandra
ZS Stale: Duma Zdzisław, Janeczko Zofia, Kulik Helena, Panek Teresa

SP Żupawa: Nizińska Zofia
SP Krawce: Kobylarz Bożena

 

Stypendia Wójta Gminy wręczone

Podczas uroczystej akademii zorganizowanej z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października br. Wójt Gminy  Grębów wręczył stypendia dla najzdolniejszych uczniów grębowskiego liceum. Stypendium w wysokości od 150-300 zł na pierwszy semestr roku szkolnego 2016/17 otrzymało aż 49 uczniów. Łączna kwota wypłaconego stypendium w okresie IX 2016 - I 2017 wyniesie 43 660,00 zł.

134

Więcej…
 

Spotkania informacyjne w ramach LGD

logo_lgd15

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD zaprasza osoby fizyczne oraz przedsiębiorców na spotkania informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijania działalności gospodarczej. Więcej informacji w załączeniu.

Informacja - pobierz

 

Informacja o odebranych ilościach azbestu w 2016 roku

eternitWójt Gminy Grębów informuje, że z zakresu zadania ,,SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I - usuwanie odpadów zawierających azbest w Gminie Grębów" w roku 2016 na terenie Gminy Grębów wykonano prace związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest z pokryć dachów od mieszkańców gminy o łącznej ilości 103.708 Mg za łączną kwotę 28 001.16 zł.

Na wymienione zadanie pozyskano kwotę 14 000.58 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 9 800.40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, środki własne z budżetu gminy to 4 200.18 zł.

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza do udziału w projektach

marrAgencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu zaprasza do udziału w projektach "Czas dla Superwomen" oraz "Samozatrudnienie szansą na zaistnienie" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekty skierowane są do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, po 29 roku życia zamieszkujących Województwo Podkarpackie, zmierzających uruchomić działalność gospodarczą. W ramach projektów można uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 35000 zł oraz spescjalistyczne doradztwo biznesowe. Więcej informacji na stronie http://www.marr.com.pl w zakładce Projekty.

 


Strona 1 z 187

Jak załatwić sprawę w urzędzie ?

Reklama

Unia Europejska

Reklama
Reklama
Reklama

Akty Prawne

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nowy System Gospodarki Odpadami

Reklama

Dni Grębowa 2016

plakat_dni_grebowa_2016