Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2021 roku w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku wykonano przebudowę dziewięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2 882 mb, na kwotę 843 218,75 zł. Koszty przebudowy dróg częściowo, tj. w kwocie 725 292,00 zł zostały pokryte z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.