Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy
Wydrza 383
39-410 Grębów
tel. 015 811 28 66
e mail: zspipwydrza@wp.pl
http://zspipwydrza.edupage.org/

I. HISTORIA SZKOŁY OD POWSTANIA DO DNIA DZISIEJSZEGO

Historia powstania szkoły w Wydrzy ściśle związana jest z realizacją specyficznych form szkolnictwa polskiego w zaborze austriackim-prywatna szkoła zimowa. Powstała ona z inicjatywy gospodarza Jana Gila, podwójciego w gminie Grębów. Nauczycielem był miejscowy chłop – Antoni Nieradka. Nauka odbywała się w domach, od listopada do kwietnia, dzieci poznawały alfabet, uczyły się pisać i czytać. W 1893 r oku jednoklasowa szkoła ludowa została przekształcona w czteroklasową. Kierownikiem szkoły był Włodzimierz Żyga a uczyli w niej: Zofia Chojnicka, Wilhelmina Olasówna i Taras Czużak. Dzieci szkolnych zapisano 233. Około 1900 roku zorganizowano w Wydrzy szkołę publiczną z etatowym nauczycielem. W 1924 roku rozpoczęto budowę szkoły murowanej – publicznej szkoły powszechnej II stopnia.
1 IX 1931 roku pracę w tutejszej szkole rozpoczęła Maria Głowacka, która od 1936 do 1972 pełniła funkcję kierownika szkoły.
12 XII 1952 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. Pod kierownictwem Marii Głowackiej pracowali tu nauczyciele: Roman Preidl, Jadwiga Marchlik, Kazimiera Stręk. Prężnie działały organizacje szkolne i młodzieżowe. Harcerze organizowali zbiórki, czytali prasę, uświetniali występami uroczystości szkolne i państwowe. Sprawność fizyczną rozwijali dzięki istniejącej sali gimnastycznej wyposażonej w pomoce. Szczególną troska objęto dzieci z ubogich rodzin organizując świetlice i dożywianie. Za jedno z najważniejszych zadań uznano czytelnictwo i istnienie biblioteki szkolnej oraz prenumerata czasopism dla dzieci.
Od 1972 do 1979 roku funkcję dyrektora pełnił Eugeniusz Pliszka. Dyrektor przeprowadził remont szkoły m.in. założył centralne ogrzewanie, co usprawniło życie w szkole .
Od 03.11.1979 roku dyrektorem szkoły została Maria Pliszka. Dyrektor Maria Pliszka była założycielką szkolnego zespołu tańca ludowego. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności na wielu uroczystościach gminnych i wojewódzkich. W tym czasie wiele zmieniło się w naszej szkole od zewnątrz i wewnątrz. Dokonano wielu remontów budynku szkolnego, założono pracownie komputerową, unowocześniono kuchnię i jej zaplecze.
Z dniem 1.IX.1999 roku nasza szkoła została zreformowaną 6-letnią szkołą podstawową.
Od 1.IX .2003 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Radosław Grębowiec, szkołę przekształcono w Zespół: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy.

II . DZIEŃ DZISIEJSZY SZKOŁY

Uczniowie chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły i wsi. Tradycją stały się organizowane imprezy środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i jasełka. W dziedzinie sportowej dużymi sukcesami może pochwalić się rodzina Sajów ( Asia Paweł i Edyta) są w czołówce biegów przełajowych. Asia reprezentowała szkołę na Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży w Kolbuszowej (2003r.) .

Pamiętamy też o naszych przodkach i szczególną uwagę zwracamy na regionalizm. Uczennice naszej szkoły zostały wyróżnione na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „2000 lat chrześcijaństwa w kulturze” . Kolejne uczennice uzyskały I miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Regionalne w Kolbuszowej – „ Kiedyś szumiała tu puszcza”. Poezja Sabiny Sar znalazła się w tomie wierszy „Dar dzieci dla Ojca Świętego”.

Nasi uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i gminnych. Ubiegłoroczne sukcesy naszych uczniów to: 1 i 2 miejsce w gminnym konkursie ortograficznym I-III, 2 miejsce uczennicy klasy IV w gminnym konkursie matematycznym.

Na deskach naszej sceny gościmy aktorów i iluzjonistów. Organizujemy wycieczki do miejsc ,,znanych i mniej znanych”. Jesienią oglądamy życie przodków w Kolbuszowej, zimą podziwiamy rzemieślników produkujących bombki choinkowe (Nowa Dęba), a wiosną zwiedzamy nasze okolice (topienie marzanny), by latem popłynąć statkiem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym [2003].

Popieramy innych w ,,dobrych sprawach”, uczestniczymy w akcjach: zbierania baterii, WOŚP ,,Góra grosza”. Ważną rolę przywiązujemy do współpracy z rodzicami organizując spotkania, pogadanki, kiermasze publikacji pomocniczych dla rodziców. Wspólnie z rodzicami, policją realizujemy program profilaktyczny przeciw agresji w szkole.

Szkoła pięknie sytuowana wśród zieleni jest nowoczesnym budynkiem, w którym znajduje się: 6 sal lekcyjnych, sala komputerowa, biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, świetlico-stołówka a także biblioteka publiczna.

 

Kategoria menu głównego: