Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich 2024

Wybory Sołtysa i Rad Sołeckich na terenie Gminy Grębów

Zarządzenie Nr 111.2024 Wójta Gminy Grębów z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Grębów

Zarządzenie Nr 113.2024 Wójta Gminy Grębów z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 113.2024 - zgłoszenie kandydata na Sołtysa i Członka/ów Rady Sołeckiej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 113.2024 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej

Załącznik nr 3 do Zarządzenie 113.2024 - wykaz osób popierających

Załącznik nr 4 do Zarządzenie 113.2024 - protokół rejestracji kandydata/ów na Sołtysa/ członka/ów Rady Sołeckiej

Załącznik nr 5 do Zarządzenie 113.2024 - zaświadczenie dla męża zaufania

Załącznik nr 6 do Zarządzenie 113.2024 - karta do głosowania w wyborach Sołtysa

Załącznik nr 7 do Zarządzenia 113.2024 - Karta do głosowania w wyborach Sołtysa (jeden kandydat)

Załącznik nr 8 do Zarządzenia 113.2024 - karta do głosowania w wyborach członków Rady Sołeckiej

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 113.2024 - protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na Sołtysa

Załącznik nr 10 do Zarządzenia 113.2024 - protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na członków Rady Sołeckiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Grębów z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zrządzenie Nr 120.2024 Wójta Gminy Grębów z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów, rad sołeckich, na terenie Gminy Grębów w dniu 4 sierpnia 2024 r.

Zrządzenie Nr 121.2024 Wójta Gminy Grębów z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów, rad sołeckich, na terenie Gminy Grębów w dniu 4 sierpnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie z dnia 19 lipca 2024 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na sołtysów i kandydatów do rad sołeckich
 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.