Projekty 2023

„Poznaj Polskę”.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej Budżetu Państwa.
Gmina Grębów otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.