Projekty 2023

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów”

          „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów”

Projekt współfinansowany z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane dla 3 budynków użyteczności publicznej
w następującym zakresie:

„Poznaj Polskę”.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej Budżetu Państwa.
Gmina Grębów otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.