Kontakt

Gmina Grębów
ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
tel. 15 811 27 15,
fax.15 811 28 05, 15 851 37 66
, 15 851  37 50
adres ePUAP: /b431r5vjhi/SkrytkaESP
NIP 867-20 73-110, Regon 830409175
Konto: Bank Spółdzielczy w Zaleszanach 71 9439 0007 2001 1008 2407 0001
Konto do wpłat za odpady komunalne: 33 9439 0007 2001 1008 2407 0006

 

Referaty, stanowiska

Numer
pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

Numer
wew.

E-mail

Wójt Gminy

12

Kazimierz Skóra

15 811 27 15

51

wojt@grebow.com.pl

Sekretarz

16

Lidia Jurek

15 811 28 71

61

sekretarz@grebow.com.pl

Skarbnik

4

Renata Wilk

15 811 28 00

62

skarbnik@grebow.com.pl

Biuro Obsługi Klienta, Sport, NGO

parter

Roksana Żurawska

15 851 37 51

88

biuro@grebow.com.pl

Sekretariat
Administracja gospodarcza

12

Iwona Czerkies

Fax

15 811 27 15

15 811 28 05

50

ug@grebow.com.pl

Kadry
Ochrona zdrowia

 

17

Sylwia Walska

15 811 28 70

54

kadry@grebow.com.pl

Urząd Stanu Cywilnego

10

Małgorzata Gawrońska - Kierownik USC

Elżbieta Zdyrska -
Ewidencja ludności, dowody os.

15 811 28 01

59

usc@grebow.com.pl

elud@grebow.com.pl

Referat Planowania i Finansów

Zastępca Skarbnika

9

Maria Wilk

15 811 27 27

80

ksiegowosc1@grebow.com.pl

Rozliczenia Finansowe

8

Renata Blicharczyk

15 811 28 29

81

place@grebow.com.pl

Działalność Gospodarcza

8

Katarzyna Bąk

15 811 28 29

81

dzial_gosp@grebow.com.pl

Księgowość budżetowa

9

Karolina Bednarz

15 811 27 27

80

ksiegowosc@grebow.com.pl

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

18

Iwona Zagrobelny

15 851 37 64

64

inwestycje@grebow.com.pl

Drogownictwo, Melioracje

18

Elżbieta Bąk

15 851 37 66

66

drogownictwo@grebow.com.pl

Budownictwo

18

Janusz Żaczek

15 851 37 65

65

budownictwo@grebow.com.pl

Zagospodarowanie Przestrzenne

18

Marta Bajda

15 851 37 67

67

plp@grebow.com.pl

Transport zbiorowy
i fundusze pomocowe
18 Katarzyna Machaj 15 851 37 64 64  

Referat Podatków i Opłat

Kierownik Referatu
Podatków i Opłat

2

Ewa Lorenc

15 851 37 69

83

podatki@grebow.com.pl

Księgowość podatkowa

3

Martyna Czerepak

15 851 37 58

85

podatki3@grebow.com.pl

Podatki i opłaty

3

Paulina Zych

15 851 37 55

84

podatki1@grebow.com.pl

Egzekucja podatkowa

3

Dorota Gorczyca

15 851 37 55

84

podatki2@grebow.com.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

5

Maria Szczepańska

15 811 27 61

63

odpady@grebow.com.pl

Księgowość
i windykacja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

Jolanta Dziuba

15 811 27 61

63

odpady1@grebow.com.pl

Rolnictwo, leśnictwo
i ochrona środowiska

7

Gabriela Dąbek

15 811 27 35

75

rolnictwo@grebow.com.pl

srodowisko@grebow.com.pl

 

Zarządzanie kryzysowe, OC, Sprawy wojskowe

10

Elżbieta Zdyrska

15 811 28 01

59

zk@grebow.com.pl

Ochrona przeciwpożarowa

2

Zbigniew Perłowski

15 851 37 69

83

 straz@grebow.com.pl

Gospodarka Gruntami

Geodezja
  

1

Urszula Gawrońska

  Artur Stelmach

15 851 37 56

56

geodezja@grebow.com.pl

geodeta@grebow.com.pl

Gospod. lokalowa,

Archiwum Zakładowe,

Profilaktyka uzależnień

1

Natalia Janeczko

15 851 37 56

56

geodezja1@grebow.com.pl

Oświata

6

Beata Kwiecień

Tomasz Florek

15 811 27 41

78

oswiata@grebow.com.pl

stypendia@grebow.com.pl

Obsługa Rady Gminy
Promocja, BIP

Koordynator
ds. dostępności

17

Katarzyna Kopała

15 811 28 70

54

radagminy@grebow.com.pl

promocja@grebow.com.pl

Inspektor ochrony danych

7

Agnieszka Turek

15 811 27 35

75

iodo@grebow.com.pl

Informatyk

14

Damian Szewc

15 851 37 50

69

informatyk@grebow.com.pl

   Pomoc Społeczna

 

Kalbarczyk Katarzyna - Kierownik GOPS

Zofia Mierzwa
Renata Borkowska
Lidia Drzystek
Justyna Janeczko
Magdalena Janeczko
Renata Janeczko
Monika Kobyłecka
Irena Maciuba

   15 811 27 17

 

gopsgrebow@gmail.com

Świadczenia Rodzinne

 

Anna Sądaj
Małgorzata Jadach

15 811 22 21

 

gopsgrebow@gmail.com

Gminny Zakład Komunalny

Stacja Uzdatniania Wody

   Wysypisko Śmieci

 

Grzegorz Bień-Kierownik

15 847 97 47

 

15 811 32 23

 

gzkgrebow@onet.pl

Gminne Centrum Kultury

 

Alicja Kubiak-Dyrektor

15 811 27 11

 

gckgrebow1@wp.pl