Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrniu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrniu:

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrmiu
Samorządowe Przedszkole w Zabrniu

Zabrnie 582
39-410 Grębów
tel. fax: 015 811-28-18
e-mail: szk_zabrnie1@wp.pl
szkola@zspzabrnie.pl

Szkoła Podstawowa w Zabrniu została otwarta 3 grudnia 1930 r. Do września 1939 r. miała status IV- klasowej Szkoły Powszechnej. Podczas okupacji niemieckiej prowadzone były w niej komplety tajnego nauczania. W czasie wyzwalania terenów Sandomierszczyzny przez Armię Czerwoną mieścił się tu szpital dla żołnierzy radzieckich. Po wojnie szkoła wznowiła działalność funkcjonując nadal jako IV- klasowa Szkoła Podstawowa. W latach 1948- 1951 zmienił się status szkoły na VII- klasową. W 1968 r. dokonano rozbudowy i remontu szkoły, która wzbogaciła się o 4 sale lekcyjne, a w 1976 r. wyposażona została w c. o. i wodę. W związku z reformą ustroju szkolnego w Polsce szkoła została przejęta przez Urząd Gminy w Grębowie. Było to bardzo ważne wydarzenie, gdyż w jego efekcie nastąpiła kolejna rozbudowa szkoły. W jej wyniku w 1997 r. oddano do użytku dla dzieci szkolnych salę gimnastyczną, a po odremontowaniu budynku szkoła zyskała wygląd godny XXI w. Od 6 grudnia 2000 r. szkoła nosi imię wielkiego Polaka -Jana Pawła II.

Przez wszystkie lata swego istnienia szkoła była nie tylko placówką oświatową, lecz pełniła i pełni nadal, funkcję centrum kultury dla mieszkańców Zabrnia. Szkoła mocno wrosła w środowisko lokalne, stąd duże zainteresowanie mieszkańców tym, co się w niej dzieje.

Dyrektorzy szkoły

1930- 1946- Adam Tadeusz Warchoł

1946- 1952- Maria Jagoszewska- Zyburowa

1952- 1959- Walerian Kuraś

1959-1974- Honorata Kuraś

1974- 1975-Emil Ozga

1975- 1979-Stanisław Bąk

1979- 1980- mgr Aleksander Mazon

1980- 1984- mgr Kazimierz Wilk

1984- 1997- mrg Andrzej Kuraś

1997 r.- 2021 mgr Krystyna Kozieja

2021 - mgr Iwona Wiess

 

 

 

Kategoria menu głównego: