Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Zakończono na terenie Gminy Grębów realizację zadania pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. Był to projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem około 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. W przypadku braku możliwości na zamontowanie na budynku mieszkalnym panele mogły być zamontowane na budynku garażowym lub na gruncie. Poza instalacją fotowoltaiczną były również montowane kotły na biomasę do centralnego ogrzewania i powietrzne pompy ciepła z zasobnikami wodnymi. Koszt po stronie mieszkańca wynosił około 30% kwoty netto i cały podatek VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji.

Na terenie Gminy Grębów zamontowano :

- 12 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,1 kW ;

- 18 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,4 kW;

- 124 instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kW;

- 6 powietrznych pomp ciepła;

- 2 piece na biomasę.

Zrealizowany projekt na kwotę netto 2 202 423,35zł, brutto 2 445 127,15zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 465 129,23zł.

Przez okres 5 lat jesteśmy zobowiązani do trwałości projektu. Wszystkie instalacje są objęte przez ten czas gwarancją. Wszystkie występujące w tym czasie awarie należy zgłaszać do Urzedu Gminy w Grębowie. W razie wystąpienia takiej sytuacji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie, pokój 18, tel: 15851-37-64, 15851-37-65