Zespół Szkół w Stalach

 


Zespół Szkół w Stalach
Stale ul. Tarnobrzeska 5
39-400 Tarnobrzeg
Tel./fax: 015 811-13-46
http://www.zsstale.pl
e-mail:
zsstale@op.pl

 

Z dniem pierwszego września 2003 roku w Stalach powstał Zespół Szkół utworzony uchwałą Rady Gminy w Grębowie, który należy do jednostek oświatowych średniej wielkości w powiecie tarnobrzeskim. Zespołem Szkół kieruje wyłoniony w drodze konkursu dyrektor mgr Zdzisław Duma.  Stanowisko wicedyrektora zajmuje nauczycielka matematyki i informatyki mgr inż. Zofia Janeczko. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum. Obwód Publicznego Gimnazjum w Stalach obejmuje sołectwo Stale i sołectwo Żupawa.

   

 

  

 

Kategoria menu głównego: