Instytucje kulturalne

Działalność kulturalna w naszej Gminie

Gminne Centrum Kultury w Grębowie
Grębów ul. Rynek 1C
39-410 Grębów
tel.015-811-27-11
e-mail: gckgrebow1@wp.pl
http://gckgrebow.pl
/

 

Kultura jest zwierciadłem społeczeństwa, stanowi o jego tożsamości i kształtuje jego byt- stąd wielka dbałość władz naszej Gminy o jej rozwój. W naszej Gminie kultura stanowi odpowiedź na potrzeby środowiska, a zarazem jest bodźcem do rozwoju potrzeb „ wyższego rzędu".

Amatorski ruch kulturalny początkowo był skupiony wokół prężnie działających na terenie naszej gminy Kół Gospodyń Wiejskich. One to głównie organizowały spotkania okolicznościowe, w czasie których dokonywano prezentacji artystycznych. Należy tu zaznaczyć , iż ogromną rolę w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych odgrywały (i nadal kontynuuj ą tę misję) placówki oświatowe. Wraz ż upływem czasu większość kół KGW zawieszało swą działalność, pozostawały nieliczne , które zmieniały swój kształt i charakter swej działalności. Na ich bazie powstał najbardziej znany zespół folklorystyczny naszej gminy: wielopokoleniowy zespół Wydrzowianie z Wydrzy. Zespół z prawie 30- letnim dorobkiem artystycznym, laureat wielu konkursów i przeglądów, specjalizujący się w widowiskach obrzędowych, które stanowią żywą lekcję historii naszej kultury lasowiackiej. Należy również wspomnieć o zespołach śpiewaczych silnie związanych z kulturą naszych ojców i zaangażowanych w jej propagowanie a są to: zespół Żupawianki z Żupawy i Jamniczanki z Jamnicy. Dużym zainteresowaniem cieszy się zawsze występ kapeli ludowej , niestety już nie tak licznej jak kiedyś, ale to kolejny dowód na to jak ważne jest pielęgnowanie naszych dóbr kultury. Dbałość o kulturę lasowiacką; zachowanie jej bogactwa i różnorodne formy jej upowszechniania stanowią ważną część w działalności kulturalnej naszej gminy.

Dzięki staraniom Pani Wójt Zuzanny Paduch , w 1992 roku powstaje Grębowie klub młodzieżowy nazwany Zuzanką, który przyciąga młodych ludzi m.in.: kursami tańca, spotkaniami z poezją śpiewaną, dyskotekami, klubem szachowym, telewizją satelitarną itp., stanowi on wielką atrakcję dla młodzieży, spędzającej w nim wolny czas.

Prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury działalność edukacyjna w dziedzinie m.in.: tańca, teatru, nauki gry na instrumentach, folkloru- narzuciła konieczność organizacji imprez okolicznościowych w celu prezentacji dokonań artystycznych. Stąd przedstawienia jasełkowe, programy z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka i wiele podobnych. Dużą popularnością cieszą się także gminne konkursy i przeglądy m.in. :

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek .Gminny Konkurs Plastyki Bożonarodzeniowej, Gminny Przegląd Mini-listy Przebojów, Gminny Konkurs Tenisa stołowego , gry w bilard i w „ piłkarzyki ręczne". Gminny konkurs Wieńca Dożynkowego, Konkursy plastyczne inspirowane wiedzą czytelniczą i wiadomościami na temat naszego regionu oraz inne.

W 1995 roku otwarto siłownię, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem , zwłaszcza męskiej części młodego pokolenia.

Dużą troską otaczane są istniejące zespoły folklorystyczne, powstają też nowe: zespół Grębowianki i Stalowianki, które poszerzają ofertę propagowania kultury lasowiackiej i upowszechniania jej wartości.

Oprócz dożynek , które od dawna były popularną imprezą plenerową, do kalendarza wprowadzono Gminne Obchody Dnia Dziecka wraz z wyborami Miss i Mistera Lata, Powitanie Lata ( dużą imprezę plenerową połączoną z prezentacjami artystycznymi placówek z całej gminy ), zaś Gminne Święto Dożynkowe uzyskało rangę wielkiej uroczystości gminnej , w czasie której prezentowało się nawet 20 wieńców dożynkowych.

Organizowane są też powiatowe imprezy kulturalne jak np.: Powiatowe Święto Dożynkowe, Powiatowy Piknik Folkloru , które służą wymianie i ubogaceniu repertuaru , a także stanowią atrakcję dla mieszkańców.

W 1999 roku powstał projekt utworzenia podobnych do „Zuzanki" klubów w każdej miejscowości naszej gminy. Powstały one w większości w pomieszczeniach wydzielonych w szkołach , dzięki czemu młodzież oprócz klubów uzyskała dostęp do sal gimnastycznych. Kluby wyposażone , dzięki hojności władz naszej gminy, m.in.: w stoły bilardowe , piłkarzyki ręczne , sprzęt audio-wizualny, gry planszowe itp. : stanowią atrakcyjne miejsca spędzania wolnego czasu , a także stają się możliwością włączenia uczestników w inne działania kulturalne np. :kursy taneczne , zespoły artystyczne , udział w występach itp.

W styczniu 2003 r. w klubie Zuzanka Pani Wójt Zuzanna Paduch dokonała otwarcia w klubie Zuzanka kawiarenki internetowej , co świadczy o wielkiej wadze jaką przykłada władza gminy do poczynań na niwie kultury.

Obecnie istnieje już 8 placówek klubowych: w Grębowie , Wydrzy , Stalach, Zabniu , Zapoledniku , Żupawie , Krawcach i Jamnicy oraz dobrze wyposażona siłownia w Grębowie. Placówki te są ciągle doposażone i starają się kierować atrakcyjne propozycje dla uczestników.

15 września 2000 r. dokonano połączenia placówek bibliotecznych i Gminnego Ośrodka Kultury w jednostkę Gminnego Centrum Kultury, dzięki czemu zespolono dążenia kulturalno-oświatowe i zwiększono ich efektywność.

Reasumując należy stwierdzić, iż w naszej gminie działalność kulturalna przeobraża się w kierunku upowszechnienia dostępu do jej dóbr, a także do podwyższenia poziomu przekazywanych treści. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w zajęciach : tanecznych , wokalnych , teatralnych , nauki gry itp., młodzież spędza czas w placówkach klubowych, chłopcy ćwiczą na siłowni, dziewczęta i panie aktywnie biorą udział w zajęciach aerobiku. Starsi licznie uczestniczą w występach i uaktywniają się w zespołach ludowych. W sezonie wakacyjnym oprócz wymienionych imprez plenerowych , które gromadzą całe rodziny, organizowane są wycieczki krajoznawcze , zarówno autokarowe jak i rowerowe. Gminne Centrum Kultury stara się organizować czas wolny mieszkańcom swojej gminy i kierować ofertę kulturalną odpowiadającą potrzebom w tym zakresie.

Pytania i uwagi, dotyczące pracy Gminnego Centrum Kultury, można kierować do pani Alicji Kubiak - dyrektor GCK.

 

Kategoria menu głównego: