Komisje Rady Gminy

Rada Gminy spośród swoich członków powołuje komisje problemowe Rady Gminy. W dniu 19 listopada 2018 r. na posiedzeniu I sesji Rady Gminy Grębów VIII kadencji powołano 4 stałe Komisje problemowe Rady Gminy.

Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W skład komisji wchodzi 7 Radnych:

1/ Rębisz Ryszard - przewodniczący

2/ Grębowiec Zygmunt

3/ Janeczko Jan

4/ Korczak Ryszard

5/ Kułaga Edward

6/ Rak Danuta

7/Wójcik Franciszek

Komisja Prawa , Porządku Publicznego  ,Oświaty , Kultury , Ochrony Zdrowia i Rodziny 

W skład komisji wchodzi 7 Radnych:

1/ Barnaś Artur - przewodniczący

2/ Blicharczyk Juliusz

3/ Dul Marek

4/ Klubek Hubert

5/ Nieradka Janusz

6/ Machaj Leszek (Śnieżyński Zbigniew do 21.01.2023 r.)

7/ Rutyna Andrzej

Komisja Rewizyjna:

W skład komisji wchodzi 7 Radnych:

1/ Rak Danuta – przewodnicząca

2/ Barnaś Artur

3/ Blicharczyk Juliusz

4/ Korczak Ryszard

5/ Nieradka Janusz

6/ Machaj Leszek (Śnieżyński Zbigniew do 21.01.2023 r.)

7/ Wójcik Franciszek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład komisji wchodzi 6 Radnych:

  1/ Janeczko Jan – przewodniczący

  2/ Dul Marek

  3/ Grębowiec Zygmunt

  4/ Klubek Hubert

  5/ Kułaga Edward

  6/ Rutyna Andrzej

Kategoria menu głównego: