Komisje Rady Gminy

Rada Gminy spośród swoich członków powołuje komisje problemowe Rady Gminy. W dniu 1 grudnia 2014r. na posiedzeniu I sesji Rady Gminy Grębów VII kadencji powołano 5 stałych Komisji problemowych Rady Gminy.

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNEGO:
1451
W skład komisji wchodzi 6 Radnych. Przewodniczący - Ryszard Rębisz, członkowie - Jan Janeczko, Franciszek Wójcik, Józef Szewc, Zygmunt Grębowiec, Edward Kułaga.

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA:
1461

W skład komisji wchodzi 6 Radnych. Przewodnicząca - Danuta Rak, członkowie - Hubert Klubek, Jan Janeczko, Zbigniew Śnieżyński, Zygmunt Grębowiec, Andrzej Rutyna.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, OCHRONY ZDROWIA I RODZINY:
1481W skład komisji wchodzi 6 Radnych. Przewodniczący - Artur Barnaś, członkowie - Juliusz Blicharczyk, Zbigniew Śnieżyński, Franciszek Wójcik, Marek Dul, Janusz Nieradka.

KOMISJA PRAWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I SAMORZĄDU:
1471W skład komisji wchodzi 5 Radnych. Przewodniczący - Marek Dul, członkowie - Artur Barnaś, Hubert Klubek, Edward Kułaga, Ryszard Rębisz.

KOMISJA REWIZYJNA:
1491W skład komisji wchodzi 5 Radnych. Przewodniczący - Józef Szewc, Juliusz Blicharczyk, Danuta Rak, Andrzej Rutyna, Nieradka Janusz.

Kategoria menu głównego: