Symbole Gminy

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Grębów ustanowione zostały przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/187/09 w dniu 28 kwietnia 2009 roku. Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

Korab zaczerpnięty został z herbu rodu Dolańskich, którzy zamieszkiwali w Grębowie przeszło sto lat, ale w pełni zasłużyli sobie na to aby ich symbol znalazł się w herbie Gminy Grębów. Dolańscy ukształtowali gminę w dzisiejszym kształcie, byli również świetnymi gospodarzami. Rozwijali nie tylko swój majątek ale działali na rzecz rozwoju społeczności grębowskiej. W Grębowie i okolicznych wioskach zakładali kółka rolnicze, straż pożarną i ochronki dla dzieci. W czasie wojen w swoich dobrach ukrywali znane postacie życia naukowego, politycznego i literackiego.
Umieszczone w herbie skrzyżowane złote wiosło i włócznia są atrybutami św. Wojciecha Biskupa Męczennika i symbolami jego męczeńskiej śmierci. Święty Wojciech jest patronem kościoła w Grębowie od ok. 1515 roku.
Uzasadnienie barw: Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania, szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość, Słońce, złoto i światło. Czerwień to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca. Oznacza też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest barwą Marsa, rubinu, ognia i wojny. Czerń to symbol śmierci, żałoby, smutku, piekła, nocy, ołowiu i Ziemi. Uzasadnienie pozostałych symboli podobne jak przy herbie Gminy Grębów.

Herbem Gminy Grębów jest w polu czerwonym korab złoty z takąż wieżą murowaną i flankowaną, a nad nim skrzyżowane wiosło i włócznia również złote.

 

Flagą Gminy Grębów jest płat tkaniny o proporcjach: 8 : 5 dzielony w słup (pionowo) w proporcjach: l : l o barwach: czerwonej i żółtej, na czerwonym pasie przy drzewcu godło z herbu Gminy Grębów.

 

 

flaga

Pieczęcią Gminy Grębów jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA GRĘBÓW", między napisem „GMINA" i „GRĘBÓW" dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku perełkowego koła godło z herbu Gminy Grębów.

 

 

 

Źródło:
Opracowanie historyczno-heraldyczne — Włodzimierz Chorązki