Projekty 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2022 r.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2022 r.

Źródło finansowania:

W dniu 12 maja 2022 r. podpisano Umowę dotacji nr WiJ.531.1.397.2021 pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego a Gminą Grębów.

„Poznaj Polskę”

 Projekt dofinansowany z dotacji celowej Budżetu Państwa.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.