Gospodarka łowiecka

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "SYGNAŁ" na sezon 2023/2024 (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "LEŚNIK" w Tarnobrzegu na sezon 2023/2024 (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 197 "RYŚ" (pobierz)

Plan polowań na kaczki Koła Łowieckiego "Leśnik" w Tarnobrzegu (pobierz)

Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Leśnik" w Tarnobrzegu w sezonie 2021/2022 (pobierz)

Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Darz Bór" Zbydniów w obwodzie łowieckim nr 8PK w sezonie 2020/2021 (pobierz)

Harmonogram polowań zbiorowych WKŁ NR 186 SYGNAŁ Nisko 2020/2021 (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 197 "RYŚ" na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk (pobierz)

Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Darz Bór" Zbydniów w obwodzie łowieckim nr 8PK w sezonie 2019/2020  (pobierz)

Harmonogram polowań zbiorowych WKŁ NR 186 SYGNAŁ Nisko 2019/2020 (pobierz)

Plan polowań na sezon 2019/2020 Koła Łowieckiego Leśnik (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Darz Bór" Zbydniów w obwodzie łowieckim nr 8PK w sezonie 2019/2020 (pobierz)

Polowanie na kaczki i bażanty (pobierz)

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 r. Koła Łowieckiego Ryś (pobierz)

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 r. WKŁ ,, CIETRZEW" w Rzeszowie (pobierz)

Szacowanie szkód łowieckich po nowelizacji ustawy "Prawo Łowieckie" od 1 kwietnia 2018r. (szczegóły kliknij tutaj)

Wniosek - zgłoszenie szkody łowieckiej (pobierz)
Wniosek - zgłoszenie szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego (pobierz)
Protokół z oględzin i szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych (pobierz)

Szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenie obwodów łowieckich należy zgłaszać osobom wyznaczonym przez Koła Łowieckie będące dzierżawcami obwodów łowieckich na terenie których doszło do powstania szkody (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r.  w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych).
W poszczególnych Kołach Łowieckich zgłoszenia szkód przyjmowane są przez następujące osoby:

 KOŁO ŁOWIECKIE „LEŚNIK”  w Tarnobrzegu,
 Alfredówka 165, 39-460 Nowa Dęba      
Paweł Bystroń, tel. 666 381 591
Janusz Kuszela, tel. 606 634 513
Tadeusz Kowal, tel. 697 060 873

KOŁO ŁOWIECKIE „DARZ BÓR” Zbydniów,
ul. Niezłomnych 2c/15, 37-450 Stalowa Wola
Henryk Górski, tel. 608 506 535
Jan Turek, tel. 602 619 451
    
KOŁO ŁOWIECKIE „Ryś” przy JW. 2090 w Nowej Dębie,
ul. Anieli Krzywoń 2/33, 39-460 Nowa Dęba
Hubert Klubek, tel. 606 283 556, Leśnictwo Stale
Ryszard Kosior, tel. 662 247 651, Leśnictwo Jadachy

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE Nr 186„Sygnał” w Nisku,
ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko
Krzysztof Blicharz, tel. 696 883 322
Waldemar Michalski, tel. 606 755 943

Na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny odpowiada Zarząd Województwa Podkarpackiego. Tereny  wyłączone obejmują m.in.:
- tereny w granicach administracyjnych miast, 
- tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości oraz w odległości do 100 m od zabudowań.       
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział Rolnictwa i rozwoju wsi
35-959 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4
tel. (017) 860 67 12, fax. (017) 850 17 10,                                             

 

Materiały do pobrania (kliknij tutaj)