Gospodarka łowiecka

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 197 "RYŚ" na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk (pobierz)

Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Darz Bór" Zbydniów w obwodzie łowieckim nr 8PK w sezonie 2019/2020  (pobierz)

Harmonogram polowań zbiorowych WKŁ NR 186 SYGNAŁ Nisko 2019/2020 (pobierz)

Plan polowań na sezon 2019/2020 Koła Łowieckiego Leśnik (pobierz)

Plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Darz Bór" Zbydniów w obwodzie łowieckim nr 8PK w sezonie 2019/2020 (pobierz)

Polowanie na kaczki i bażanty (pobierz)

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 r. Koła Łowieckiego Ryś (pobierz)

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 r. WKŁ ,, CIETRZEW" w Rzeszowie (pobierz)

Szacowanie szkód łowieckich po nowelizacji ustawy "Prawo Łowieckie" od 1 kwietnia 2018r. (szczegóły kliknij tutaj)

Wniosek - zgłoszenie szkody łowieckiej (pobierz)
Wniosek - zgłoszenie szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego (pobierz)
Protokół z oględzin i szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych (pobierz)

Szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenie obwodów łowieckich należy zgłaszać osobom wyznaczonym przez Koła Łowieckie będące dzierżawcami obwodów łowieckich na terenie których doszło do powstania szkody (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r.  w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych).
W poszczególnych Kołach Łowieckich zgłoszenia szkód przyjmowane są przez następujące osoby:

 KOŁO ŁOWIECKIE „LEŚNIK”  w Tarnobrzegu,
 Alfredówka 165, 39-460 Nowa Dęba      
Paweł Bystroń, tel. 666 381 591
Janusz Kuszela, tel. 606 634 513
Tadeusz Kowal, tel. 697 060 873

KOŁO ŁOWIECKIE „DARZ BÓR” Zbydniów,
ul. Niezłomnych 2c/15, 37-450 Stalowa Wola
Henryk Górski, tel. 608 506 535
Jan Turek, tel. 602 619 451
    
KOŁO ŁOWIECKIE „Ryś” przy JW. 2090 w Nowej Dębie,
ul. Anieli Krzywoń 2/33, 39-460 Nowa Dęba
Hubert Klubek, tel. 606 283 556, Leśnictwo Stale
Ryszard Kosior, tel. 662 247 651, Leśnictwo Jadachy

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE Nr 186„Sygnał” w Nisku,
ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko
Krzysztof Blicharz, tel. 696 883 322
Waldemar Michalski, tel. 606 755 943

Na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny odpowiada Zarząd Województwa Podkarpackiego. Tereny  wyłączone obejmują m.in.:
- tereny w granicach administracyjnych miast, 
- tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości oraz w odległości do 100 m od zabudowań.       
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział Rolnictwa i rozwoju wsi
35-959 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4
tel. (017) 860 67 12, fax. (017) 850 17 10,                                             

 

Materiały do pobrania (kliknij tutaj)