Wykaz organizacji pozarządowych w Gminie Grębów

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z TERENU GMINY GRĘBÓW

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRĘBOWIE

 Prezes: Marek Górz
 Zastępca Prezesa: Mirosław Rak
 Naczelnik: Piotr Tryk
 Z-ca naczelnika: Grzegorz Dul
 Sekretarz: Kamil Dul
 Skarbnik: Wiesław Stępień

Jednostka włączona do KSRG

Adres:
39-410  Grębów
ul. Spacerowa 1

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAPOLEDNIKU

 Prezes:  Łukasz Janeczko
 Naczelnik: Stefan Szewc
 Sekretarz: Mieczysław Drelich
 Skarbnik: Michał Skrzypacz

Adres:
39-410  Grębów
ul. Sosnowa 6

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STALACH

 Prezes: Grzegorz Kozak
 Naczelnik: Dariusz Kostecki
 Zastępca Naczelnika: Mateusz Dąbek
 Sekretarz: Jerzy Drewniak
 Skarbnik: Kamil Szewc

Jednostka włączona do KSRG

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Strażacka 10

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻUPAWIE

 Prezes: Agnieszka Wdowiak - Wilk
 Naczelnik: Krzysztof Stępień
 Sekretarz: Kamil Stępień
 Skarbnik: Kamil Szewc

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Żupawa 31

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYDRZY

 Prezes: Janusz Nieradka
 Naczelnik: Krzysztof Zelik
 Zastępca Naczelnika: Dariusz Rutyna
 Sekretarz: Paweł Walski
 Skarbnik: Łukasz Kobyłecki

Jednostka włączona do KSRG

Adres:
39-410  Grębów
Wydrza 389

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRAWCACH

 Prezes: Marek Ożga
 Wiceprezes: Aleksander Jarosz
 Naczelnik: Sylwia Nowak
 Zastępca Naczelnika: Mateusz Czerepak
 Sekretarz: Jan Matyka
 Skarbnik: Jan Dul

Jednostka włączona do KSRG

Adres:
39-410  Grębów
Krawce 160

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAMNICY

 Prezes: Edward Stępień
 Naczelnik: Krzysztof Surma
 Sekretarz: Piotr Dul
 Skarbnik: Leszek Stadnik

Adres:
39-410  Grębów
Jamnica 135

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZABRNIU

 Prezes: Mateusz Sadecki
 Naczelnik: Wojciech Dul
 Sekretarz: Sylwester Bartoszek
 Skarbnik: Mateusz Smogorzewski

Adres:
39-410  Grębów
Zabrnie 489

 

KLUBY SPORTOWE, DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH STATUTY
NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCAEJ, WPISANE DO EWIDENCJI STAROSTY TARNOBRZESKIEGO Z SIEDZIBĄ
NA TERENIE GMINY GRĘBÓW

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „SŁOWIANIN” W GRĘBOWIE

 Prezes: Robert Rutyna
 Kierownik Drużyny: Konrad Banasiak
 Skarbnik: Marcin Kułaczkowski

Adres:
39-410 Grębów
ul. Dolańskich 7

KLUB SPORTOWY ŻUPAWA W ŻUPAWIE

 Prezes: Mateusz Fudalewski
 Sekretarz: Grzegorz Bartman
 Skarbnik: Tomasz Tutak

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Cicha 7

KLUB SPORTOWY WYDRZA W WYDRZY

 Prezes: Krzysztof Surma
 Członek Zarządu: Rafał Podlasek
 Członek Zarządu: Sławomir Matuszewski

Adres:
39-410 Grębów
ul. Łęgowa 7

WIEJSKI KLUB SPORTOWY W ZABRNIU

 Prezes: Roman Galek
 Wiceprezes: Tadeusz „Janeczko
 Sekretarz: Piotr Nowak
 Skarbnik: Damian Saja

Adres:

39-410 Grębów
Zabrnie 623

TOWARZYSTWO SPORTOWE STALE W STALACH

 Przewodniczący: Stanisław Wdowiak
 Zastępca Przewodniczącego: Janusz Paź
 Skarbnik: Leszek Konieczny

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Sportowa 2

AKADEMIA PIŁKARSKA STALE

 Prezes: Stanisław Wdowiak
 Wiceprezes: Adam Mażysz
 Skarbnik: Jacek Gortych

Adres:

39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Sportowa 2

GRĘBOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN I MIESZANYCH SZTUK WALKI
„TEAM FIEDKO” W GRĘBOWIE

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W WYDRZY

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY ZABRNIE

 

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE,
 WPISANE DO EWIDENCJI STAROSTY TARNOBRZESKIEGO,
Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY GRĘBÓW

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W ZSO W GRĘBOWIE

 Prezes: Anna Dul
 Sekretarz: Joanna Nieradka

Adres:
39-410 Grębów
ul. Rynek 9

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „REFLEKS” W ŻUPAWIE

 Prezes: Grzegorz Machnik
 Sekretarz: Agnieszka Wdowiak - Wilk
 Skarbnik: Marzena Wójcik

Adres:
39-410 Grębów
Żupawa 41

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STALACH

 Prezes: Sylwia Kozieja
 Zastępca Prezesa: Irena Zych

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Tarnobrzeska 5

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKIERKA”
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W GRĘBOWIE

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŁĘG KRAWCE” W KRAWCACH

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE,
WPISANE DO EWIDENCJI STAROSTY TARNOBRZESKIEGO,
Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY GRĘBÓW

STOWARZYSZENIE REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
PW. ŚW. WOJCIECHA W GRĘBOWIE

 Przewodniczący: Mieczysław Rak
 Zastępca Przewodniczącego: Józef Hajdo
 Skarbnik: Elżbieta Żaczek
 Skarbnik: Anna Burdzy

Adres:
39-410 Grębów
ul. Piaski 122

KLUB JEŹDZIECKI WYDRZA

 Przedstawiciel: Weronika Nidecka
 Członek Założyciel: Jerzy Nidecki
Członek Założyciel: Wiktor Nidecki

Adres:
39-410 Grębów
Wydrza 62

 

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE,
 ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM,
 Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY GRĘBÓW

STOWARZYSZENIE „MAŁA OJCZYZNA GRĘBOWSZCZYZNA”
W GRĘBOWIE

 Przewodniczący: Alicja Kubiak
 Wiceprzewodniczący: Zbigniew Śnieżyński
 Sekretarz: Małgorzata Gawrońska
 Skarbnik: Lucyna Szewc
Członek: Urszula Gawrońska

Adres:
39-410 Grębów
ul. Rynek 1C

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA W WYDRZY

 Prezes: Marian Rak
 Wiceprezes: Stanisław Tabor
  Wiceprezes: Zofia Pławiak
 Sekretarz: Maria Pliszka
 Skarbnik: Danuta Gorczyca
 Członek Zarządu: Mieczysław Bernat

Adres:
39-410 Grębów
Wydrza 313

FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ROGOWEGO
„WIZJA ZERO” W GRĘBOWIE

 Prezes: Artur Kaczmarczyk
 Członek Zarządu: Agnieszka Kaczmarczyk
 Członek Zarządu: Aleksandra Łukasik

Adres:
39-410 Grębów
ul. Leśna 53

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
I JEGO RODZINY „S.O.S.” W GRĘBOWIE

 Prezes: Anna Drozd
 Wiceprezes: Tomasz Kędzia
 Skarbnik: Lucyna Wielgosz
 Członek Zarządu: Joanna Dul
Członek Zarządu: Anna Dec

Adres:
39-410 Grębów
ul. Dolańskich 142

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SENIORA W GRĘBOWIE

 Prezes: Małgorzata Gawrońska
 Członek Zarządu: Zofia Tryk
 Członek Zarządu: Jolanta Grębowiec

Adres:
39-410 Grębów
ul. Rynek 1C

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW STARYCH MOTOCYKLI „GAZELA”
W GRĘBOWIE

 Prezes: Zbigniew Szewc
 Członek Zarządu: Leszek Machaj
 Członek Zarządu: Sylwester Dul

Adres:
39-410 Grębów
ul. Rynek 1C

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE „OKOŃ” W GRĘBOWIE

 Prezes: Krzysztof Wroński
 Sekretarz: Przemysław Kulik
 Skarbnik: Kazimierz Gądek

Adres:
39-410 Grębów
ul. Rynek 21

FUNDACJA WIERNY PRZYJACIEL W WYDRZY

 Prezes: Paweł Tański

Adres:
39-410 Grębów
Wydrza 281

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. ST. BĄKA W GRĘBOWIE
„SZKOŁA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI”

 

STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W GRĘBOWIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICHW ZAPOLEDNIKU „ŁĘGOWIANIE”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Barbara Kopyto, Teresa Janeczko, Zofia Drelich
 Przewodniczący: Barbara Kopyto

Adres:
39-410 Grębów
ul. Sosnowa 6

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W ŻUPAWIE „STOKROTKI”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Łucja Lasota, Władysława Lasota, Janina Gortych
 Przewodniczący: Władysława Lasota

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Żupawa 41

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W PORĘBACH FURMAŃSKICH „BALLADA”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Zuzanna Gorczyca, Krystyna Kopała, Teresa Myszka
 Przewodniczący: Krystyna Kopała

Adres:
39-410 Grębów
Poręby Furmańskie 143

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W GRĘBOWIE „RÓŻA”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Anna Brak, Joanna Brak-Głowala, Jolanta Grębowiec
 Przewodniczący: Joanna Brak-Głowala

Adres:
39-410 Grębów
ul. Rynek 1 C

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W STALACH-SIEDLISKU „KONICZYNA”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Katarzyna Perłowska, Anna Dryka, Teresa Ordon
 Przewodniczący: Anna Dryka

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Brzozowa  5

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W WYDRZY „WYDRZOWIANIE”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Karolina Szewc, Małgorzata Kozieł, Krystyna Kapała
 Przewodniczący: Karolina Szewc

Adres:
39-410 Grębów
Wydrza 389

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W KRAWCACH „JARZĘBINA”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Damian Mróz, Małgorzata Sączawa, Gabriela Gortych
 Przewodniczący: Małgorzata Sączawa

Adres:
39-410 Grębów
Krawce 160

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSCKICH W STALACH „STALOWIANKI”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Lucyna Urbaniak, Dorota Paź, Danuta Myszka
 Przewodniczący: Dorota Paź

Adres:
39-400 Tarnobrzeg
Stale, ul. Strażacka 10A

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W JAMNICY „JAMNICZANKI”

 Osoby umocowane do reprezentacji Koła:
 Marta Stępień, Dorota Wilk, Emilia Trybel
 Przewodniczący: Dorota Wilk

Adres:
39-410 Grębów
Jamnica - OSP