Wykaz organizacji pozarządowych w Gminie Grębów

Lp.

Nazwa jednostki

Adres Zarząd/Prezes Telefon
1. Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy Wydrza 118
39-410 Grębów
Łukasz Duda  
2. Towarzystwo Sportowe w Stalach Stale 322
39-400 Tarnobrzeg
Stanisław Wdowiak 508091020
3. Ludowy Zespół Sportowy ,,Słowianin" Grębów Grębów 394a
39-410 Grębów
Robert Rutyna  
4. Wiejski Klub Sportowy Zabrnie Poręby Furmańskie 179
39-410 Grębów
Marcin Baran 500271780
5. Klub Sportowy Żupawa Żupawa 71 39-400 Tarnobrzeg Łukasz Dul 15 8111197
6 Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Grębowie 39-410 Grębów Mariusz Buczkowski 8112816
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Grębowie 39-410 Grębów Marek Górz 695205070
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Jamnicy 39-410 Grębów Stanisław Wilk 600030789
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Krawcach 39-410 Grębów Bronisław Drzystek 506038654
10 Ochotnicza Straż Pożarna w Stalach 39-400 Tarnobrzeg Stanisław Korczak 8111222
11 Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrzy 39-410 Grębów Janusz Nieradka 606394767
12 Ochotnicza straż Pożarna w Zabrniu 39-410 Grębów Sylwester Młynarczyk 692475540
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Zapoledniku 39-410 Grębów Drelich Mieczysław 8112436
14 Ochotnicza Straż Pożarna  w Żupawie 39-400 Tarnobrzeg Stanisław Bartman 504375604
15 Stowarzyszenie ,,Mała Ojczyzna Grębowszczyzna" Grębów
39-410 Grębów
Alicja Kubiak
 
8112711
16 Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju
dziecka i jego rodziny S.O.S. w Grębowie
Grębów 881 Agnieszka Homarowicz 665657800
17 Parafia Grębów Grębów 392, 39-410 Grębów ks.Tomasz Kołodziej 8112867
18 Parafia Zabrnie Zabrnie 828
39-410 Grębów
ks. Wiesław Piś 8113207
19 Parafia Stale Stale 204
39-400 Tarnobrzeg
ks. Jerzy Bisztyga 8111152
20 Parafia Wydrza Wydrza 175
39-410 Grębów
ks. Eugeniusz Różański 8112858