Skład Młodzieżowej Rady Gminy I Kadencji

00

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy- Skrzypacz Magdalena

 Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy- Ewelina Dryka

Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy- Duma Joanna

Członkowie:

Bąk Konrad

Duma Damian

Surma Kamil

Rychlak Iwona

Myszka Sabina

Szelest Arkadiusz

Pelc Antonina

Nowak Damian

Saja Damian

Paź Izabela

Walski Paweł

Tkacz Bartłomiej