Władze

Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra
tel.15-811-27-15
fax.15 811-28-05
e-mail: wojt@grebow.com.pl

 

Najważniejsze zadania Wójta Gminy Grębów:

1. Reprezentowanie gminy na zewnątrz.
2. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Gminy.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
4. Realizacja uchwał Rady Gminy.
5. Wykonywanie budżetu gminy.
6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Kształtowanie sieci szkół i przedszkoli.
9. Podejmowanie działań w przypadku stanu klęski żywiołowej.

 

Kategoria menu głównego: