Szkoła Podstawowa w Krawcach im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krawcach
Krawce 167
39 - 410 Grębów
tel. 015 811-28-09
e-mail:psp.krawce@wp.pl
http://www.pspkrawce.pl/

Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowym, funkcjonująca nieprzerwanie od czasów międzywojnia, położona w malowniczej okolicy wyznaczonej z jednej strony rzeką Łęg z drugiej ostępami Puszczy Sandomierskiej. Obecnym dyrektorem szkoły jest Pani mgr Urszula Janeczko.

Szkoła oferuje naukę w komfortowych warunkach:
* nieliczne klasy
* pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe gwarantujące nowoczesny model kształcenia
* pełno wymiarową salę gimnastyczną z zapleczem
* nowoczesną pracownię informatyczną na 10 stanowisk z dostępem do internetu
* bibliotekę z czytelnią zapewniającą korzystanie z bogatego księgozbioru i czasopism dziecięcych i młodzieżowych
* język angielski od pierwszej klasy
* kółka tematyczne i ścieżki edukacyjne pozwalające rozwijać zainteresowania uczniów, ich możliwości intelektualne i predyspozycje fizyczne (kółka: informatyczne, ekologiczne, plastyczne; ścieżki: regionalną i multimedialną; teatrzyk uczniowski; SKS, gimnastykę korekcyjną)
* prężnie działający Samorząd Uczniowski
* gazetkę szkolną „Żaczek”, która wnosi świeży powiew wiedzy o szkole i sprawach ucznia
* wysoko wykwalifikowaną, młodą kadrę nauczycielską stale zgłębiającą warsztat swej pracy
* działania na rzecz zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wynikających z diagnozy wstępnej i współpracy ze specjalistami (Poradnią Psychologiczną- Pedagogiczną )
* edukacja pro zdrowotna ( profilaktyka uzależnień, stała opieka lekarza i higienistki szkolnej)
* współpraca z innymi placówkami szkolnymi i pedagogicznymi, wymiana doświadczeń
* organizator licznych zawodów sportowych, konkursów i imprez kulturalnych na forum środowiska lokalnego, gminy i powiatu
* współdziałanie z rodzicami i samorządem terytorialnym z Nadleśnictwem Buda Stalowska, OSP Krawce, Dowództwem Garnizonu Nowa Dęba, innymi osobami i instytucjami .

Kategoria menu głównego: