Samorząd

Komisje Rady Gminy

Rada Gminy spośród swoich członków powołuje komisje problemowe Rady Gminy. W dniu 1 grudnia 2014r. na posiedzeniu I sesji Rady Gminy Grębów VII kadencji powołano 5 stałych Komisji problemowych Rady Gminy.