Samorząd

Komisje Rady Gminy

Rada Gminy spośród swoich członków powołuje komisje problemowe Rady Gminy. W dniu 19 listopada 2018 r. na posiedzeniu I sesji Rady Gminy Grębów VIII kadencji powołano 4 stałe Komisje problemowe Rady Gminy.