Aktualności

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Grębów.

Remont sali głównej Domu Ludowego w Zabrniu zakończony

Zakończono prace remontowe w Domu Ludowym w Zabrniu.
W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe
i wykończeniowe. Projekt „Domu Ludowego w Zabrniu” uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2021 – 2025.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Grębów.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Grębów. 

Odbiór azbestu z terenu Gminy Grębów

Wójt Gminy Grębów informuje, że od 30 września 2021 r.
do 15 października 2021 r.
odbędzie się odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Grębów.

Azbest zostanie odebrany od wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili chęć oddania w/w odpadu tj. 86 nieruchomości poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy.

Złote Gody – jubileusz 50 wspólnych lat

Złote Gody to wyjątkowy jubileusz, tak jak wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Ta niezwykła rocznica stała się powodem uroczystości, jaka odbyła się w miniony piątek
w odświętnie przygotowanych na tą okazję pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury w Grębowie.

XXXVIII sesja Rady Gminy Grębów

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Grębów odbędą się w dniu
28 września 2021 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Mobilny Punkt Informacyjny ZUS

16 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 10.00
do 13.00 w Urzędzie Gminy Grębów
pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w formie mobilnego punktu informacyjnego, w celu pomocy mieszkańcom
w elektronicznej obsłudze wniosków o świadczenie "Dobry start" (300+).

Festyn w Stalach

W dniu 11 września 2021 r. w Stalach odbędzie się festyn organizowany przez KGW Stalowianki. Podczas wydarzenia pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą zabawy i konkursy
w ramach promocji Narodowego Programu Szczepień.
Zapraszamy również wszystkie chętne osoby do skorzystania
z możliwości dokonania spisu w NSP Ludności i Mieszkań.

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy
i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Mobilny Punkt Informacyjny w Grębowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu  zaprasza do Mobilnego Punktu Informacyjnego na Rynku w Grębowie
w dniu 10.09.2021 r. w godzinach od 10.00 do 12:00.