Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek niezabudowanych położonych
w Jeziórku.

Ogłoszenie o przetargu

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.

Wójt Gminy Grębów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Jamnicy.

Wydłużenie terminu naboru na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów.
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą
w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony
do 16 lutego 2021 r.

Jubileusz 100-lecia urodzin pani Bronisławy Skowrońskiej z Wydrzy

Starsza kobieta siedzi na krześle. Przed nią na stole leży tort ze świeczkami 100

W dzisiejszych trudnych czasach dość rzadko, niestety zdarzają się chwile naprawdę szczęśliwe, podniosłe i napawające nas optymizmem na przyszłość. Tym bardziej cieszy fakt, że właśnie mieliśmy okazję składać najserdeczniejsze gratulacje mieszkance naszej gminy, pani Bronisławie Skowrońskiej, która w dniu
3 lutego 2021 r. obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na niebieskim tle ikony przedstawiające: słońce, księżyc, chmurę z deszczem, śniegiem, piorunami.

Prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej
o 20 cm do 30 cm.

Nie wydobywaj bez koncesji

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje o kampanii, która ma na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin i wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

Program 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje
o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

GCK zakwalifikowało się do programu DK + Inicjatywy Lokalne

Logo Narodowego Centrum Kultury i logo dom Kultury +

Gminne Centrum Kultury w Grębowie zostało beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji.

Mikropożyczka

Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Duże niebieskie liter RARR w literce A na dole umieszczone żółte kółko.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka.

Zwrot podatku akcyzowego

Na granatowym tle napis: Informacja. Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, którego grunty rolne znajdują się na terenie Gminy Grębów, chcący uzyskać w 2021 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Grębów odpowiednie dokumenty.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Wójt Gminy Grębów w dniu 28 stycznia 2021 roku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2021 roku.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Wójt Gminy Grębów w dniu 27 stycznia 2021 roku wydał zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grębów

Program Czyste Powietrze

Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze".

Ranking Perspektyw 2021

Logo "Perspektyw" z napisem Ranking liceów i techników Perspektywy 2021

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce.
Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt.
 

Nowe ubrania specjalne dla jednostek OSP Grębów, Stale, Wydrza i Krawce

Gmina Grębów pozyskała dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach dofinansowanego zadania zakupione zostały „Nowe ubrania specjalne dla jednostek OSP Grębów, Stale, Wydrza i Krawce”.

„Czyste Powietrze”

Logo czyste powietrze - niebieski kontur domu

Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Gmina Grębów pod koniec ubiegłego roku podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji programu “Czyste Powietrze”.