Aktualności

Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020

W jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy. W załączniku informator o instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne

W okresie od 01.11 do 30.11.2019 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji. Apeluje się do mieszkańców okolicznych miejscowości o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu.

Szczepienia przeciwko grypie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Grębów urodzonych przed 31 grudnia 1959 r. na skorzystanie z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie.

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze regionu, zwłaszcza w dolinach i kotlinach, mgieł ograniczających widzialność do 100 m.

Zaliczki dopłat za 2019 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła, 16 października, po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Spartakiada na Orliku w Stalach

W ostatni weekend września na Orliku w Stalach odbyła się Spartakiada, tj. międzypokoleniowa impreza sportowa, która była zwieńczeniem projektu „Seniorzy na Orliki”.

Stypendia dla najlepszych licealistów

11 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Grębowie podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone przez Wójta Gminy Kazimierza Skórę stypendia najzdolniejszym uczniom LO za wysokie wyniki w nauce.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Grębów dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Grębów informuje organizacje pozarządowe i podmioty o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat: Programu współpracy gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) - szkolenia dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Informujemy, że w dniu 30.08.2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący działaniem obszar Polski.

 

Szczegóły w załączniku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w nocy i rano z południa, później z zachodu.

Ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne

W okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji. Apeluje się do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 03.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. producenci rolni mogą składać wnioski
o udzielenie pomocy w formie dotacji w związku ze szkodami
w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków lub powodzi.

Szczegóły w załączniku