Aktualności

Relacja z ,,Dnia Sportu na Orliku” w Stalach

W ubiegłą niedzielę tj. 9-ego września br. na wybranych Orlikach w całym kraju odbyła się impreza sportowa pt. "Dzień Sportu na Orliku". Do tego wydarzenia Orlik w miejscowości Stale zgłosił również lokalny animator sportu - Paweł Bożek.

Plan polowań

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego Nr 8PK w sezonie 2018/2019

Finalizujemy budowę kanalizacji !

W  miniony piątek  14.09.2018  otwarto przetarg na zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  dla  miejscowości Zapolednik i Nowy Grębów. 

Kolejny sukces Wójta Gminy Grębów

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Grębów otrzymała kolejną promesę  na przebudowę drog, tym razem na przebudowe drogi Zabrnie - Wilki dz. ewid.

Dzień Sportu na Orliku

Zapraszamy na "Dzień sportu na orliku" w Stalach, który odbędzie się w dniu 9 września od godz.14:00. Zachęcamy do udziału w rozgrywkach i wspólnego kibicowania.

Promesy na przebudowę dróg dla Gminy Grębów

W 2018 roku Gmina Grębów otrzymała cztery promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pierwsza z nich obejmuje dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grębów – Piasek Nr 100215R dz. nr ewid. 5558/122 w km 0+770+1+210”. Wysokość dotacji wyniosła 109 667,00 zł, natomiast całość kosztów realizacji tego zadania to 137 084,91 zł. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została podpisana, a zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

Zaproszenie na rozdanie nagród w ramach projektu

W DNIU 23 SIERPNIA 2018 R. O GODZINIE 13.00 (CZWARTEK) W PRZEDSZKOLU W GRĘBOWIE ODBĘDZIE SIĘ WRĘCZENIE NAGRÓD W RAMACH PROJEKTU  "NOWE MIEJSCA I CIEKAWE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU GRĘBÓW"

Decyzja PPIS w Tarnobrzegu

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Tarnobrzegu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.