Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, na terenie całego kraju odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań.
Udział w spisie jest obowiązkowy.

Zgłaszania awarii do GZK w Grębowie

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Zgłaszanie awarii prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonu:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,
ul. Rynek 7, 39-410 Grębów
tel. 15 847 97 47
w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.30

GZK – Oczyszczalnia ścieków
ul. Złota 12,
39-410 Grębów
tel. 15 811 26 65
całodobowe 7 dni w tygodniu

lub telefon komórkowy całodobowe 7 dni w tygodniu do zgłaszania wszelkich awarii 609 012 403

GZK przyjmuje interwencje w sprawach awarii wodociągowych, kanalizacyjnych wystąpienia braków wody i zatrzymania przepompowni.

 

Ogłoszenie o przetargu

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż działek usługowych położonych  w Grębowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na niebieskim tle ikony przedstawiające: słońce, księżyc, chmurę z deszczem, śniegiem, piorunami.

Prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm.

Zaproszenie na webinarium

Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Tarnobrzegu zaprasza na webinarium – spotkanie informacyjne online „100% NA DOSTĘPNOŚĆ. Fundusze Europejskie na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących
i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Komunikat Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie Punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w związku z zagrożeniem COVID-19.

Informacja o złej jakości powietrza

Na niebieskim tle ikony przedstawiające: słońce, księżyc, chmurę z deszczem, śniegiem, piorunami.

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń – niskie temperatury, mgły, brak wiatru, brak opadów, wzmożona emisja z sektora komunalno-bytowego.

Ogłoszenie o przetargu

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wydrza, Stale, Żupawa.

Ogłoszenie

W związku z intensywnymi opadami śniegu występującymi na terenie kraju gmina Grębów, informuje, że wszelkie potrzeby związane ze zwalczaniem śliskości na drogach gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Grębowie pod numerem telefonu 15 851 37 66.

Ćwiczenia wojskowe

Dwaj mężczyźni ubrani w stroje moro z karabinami w ręku

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 2 do 31 stycznia 2021 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

XXIX sesja Rady Gminy Grębów

Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy

W dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w  miejscowości Grębów.

Z czego wynika podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

SZANOWNI PAŃSTWO MIESZKAŃCY GMINY GRĘBÓW

Konieczność zmiany stawek opłaty za odpady spowodowana jest wzrostem kosztów obsługi całego systemu gospodarowania odpadami, przede wszystkim kosztów niezależnych od gminy. Cena dla mieszkańca wynika z trzech głównych składników:

  1. Opłaty za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów  w Stalowej Woli,
  2. Opłaty marszałkowskiej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrowz dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (która jeszcze w 2015 r. wynosiła 74 zł za tonę i wzrosła do 270 zł.),
  3. Ceny za odbiór i transport odpadów wynikającej z przetargu przeprowadzanego przez gminę.

Dla lepszego zobrazowania przedstawiamy Państwu informację tabelaryczną, jak wzrosły ceny tylko tych trzech składników w latach 2019 - 2021:

Szanowni Państwo, mając na względzie obecny wzrost cen energii i płacy minimalnej, należy spodziewać się kolejnej podwyżki stawki opłaty za odpady w ciągu roku, na które ani Wójt Gminy ani też Rada Gminy Grębów - nie mają żadnego wpływu.
 

                                                                                                                 Z poważaniem: 
                                                                                                            Wójt Gminy Grębów
                                                                                                                Kazimierz Skóra

 

Informacja do pobrania

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na niebieskim tle ikony przedstawiające: słońce, księżyc, chmurę z deszczem, śniegiem, piorunami.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.