Aktualności

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin.
W strefie klimatu umiarkowanego ok. 78% gatunków roślin kwitnących to rośliny owadopylne. Prawidłowe zapylenie nie tylko powoduje wzrost plonowania roślin, ale także poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRĘBÓW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36.2019 Wójta Gminy Grębów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy w Grębowie wyznacza się 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy.

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wydrzy odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Eliminacje Gminne. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Grębowie oraz Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.

Konsultacje społeczne, zmiana LSR

Informujemy, iż w dniu 06.05.2019 r., w godz. od 8:00 do 13:00 w Biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14) oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w godz. od 08:00 do 18:00 (Plac Kościuszki 5/3) prowadzone będą  konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR.

Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy rodzaj pomocy w ramach PROW 2014-2020, który ma na celu wsparcie inwestycji przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Właściciele lasów, którzy chcą ubiegać się o przyznanie pomocy w  ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” mogą już teraz rozpocząć gromadzenie niezbędnych dokumentów. Nabór wniosków rusza 2 maja i potrwa do 12 czerwca 2019 r.

OBCHODY NIEDZIELI PALMOWEJ

 …Niedziela Palmowa obchodzona jest bezpośrednio przed Niedzielą Wielkanocną, jest więc wstępem do Wielkiego Tygodnia – czasu pogłębionej refleksji i zadumy nad Męką Pańską. Samo święto jest jednak radosne, gdyż odnosi się do wydarzeń, które mają pozytywny wydźwięk wszystkie cztery Ewangelie (Marka, Łukasza, Jana oraz Mateusza) opisują triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy…

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Wójt Gminy Grębów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie GRĘBÓW I KRAWCE, stanowiących własność Gminy Grębów

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Grębowie, Stalach, Żupawie, Zabrniu i Porębach Furmańskich.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych usługowych położonych w Grębowie.