Aktualności

PSOR, KAS i PIORiN razem przeciw nielegalnym środkom ochrony roślin!

Kupując podróbki, tracisz wiele razy! – to hasło kampanii edukacyjnej przeciwko nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin prowadzonej wspólnie przez Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.  Z raportu Unii Europejskiej wynika bowiem, że aż co siódmy środek ochrony roślin w Europie pochodzi z nielegalnego źródła.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.04. do 30.04.2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42

Ostrzeżenie - Silny wiatr - przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu.

Program ERASMUS+

Ogłoszony został nabór na 2019 r. oraz temat warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

 

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że plan sieci publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 się nie zmieni. Na terenie Gminy Grębów tak, jak w roku poprzednim 2018/2019 będzie istniała sieć 8 publicznych szkół podstawowych, w tym dwie filialne o obniżonej strukturze organizacyjnej tj. klasy od Ido III . Także nie planuje się zmian obwodów. Projekty uchwał zostały skierowane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i do Związków Zawodowych w celu zaopiniowania.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Do 16 kwietnia 2019 r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Grębów. Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie danej szkoły  wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Twój e-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu zaprasza mieszkańców do skorzystania z nowej usługi  Twój e- PIT.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.