Aktualności

Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie”. Całkowity koszt robót budowalnych wynosi 1 041 063,64 zł,w tym dofinansowanie 200 000,00 zł, które Gmina Grębów uzyskała w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pozyskanie dofinansowania było możliwe, gdyż Gmina Grębów jest członkiem stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Zabrnia i Porąb Furmańskich inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie, gmina Grębów”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”. W dniu 18 lipca 2018r. Wójt Gminy Grębów podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa na realizację tego zadania o wartości 12 826 809,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to15 listopada 2019r.

Komunikat PPIS w Tarnobrzegu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o jakości wody w wodociągu Klonowe w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Żupawie 

Relacja z Testu Sprawności Fizycznej zorganizowanego na Orliku w Stalach

W ramach programu Lokalny Animator Sportu na Orliku w Stalach dnia 22 lipca 2018r. zorganizowany został Test Sprawności Fizycznej.

Jak sama nazwa wskazuje, w teście tym dokonano weryfikacji poziomu sprawności fizycznej. Wszystkie miarodajne próby sprawnościowe składały się z 6-ciu konkurencji, przeprowadzone etapami celowo trzymając się ściśle określonej kolejności

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

woj. podkarpackie - pow. tarnobrzeski.

Plan polowań na kaczki i bażanty

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U.z 2017 r. poz 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego Nr 11 pk.

Powiadomienie o ćwiczeniach wojskowych

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 1.08 do 31.08.2018 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

Plan polowań

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego Nr 18 pk.

Ostrzeżenie meteorologiczne 31.07.2018

W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne nr 36, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Ostrzeżenie o upałach oraz możliwych burzach z gradem.

50 lat razem

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,  lecz po czasie jej trwania”

50 lat pożycia małżeńskiego, świętowało w dniu 24 lipca 2018 roku 22 pary małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Z tej okazji Wójt Gminy Kazimierz Skóra, wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wszystkim Jubilatom serdeczne gratulacje, wyrazy uznania, oraz życzenia długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny złożył Wójt Gminy Kazimierz Skóra, który powiedział m.in  

XLV sesja VII kadencji Rady Gminy Grębów

W dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Grębów odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Gminy Grębów.

 

Porządek obrad w załączeniu.

Ostrzeżenie meteorologiczne 11.07.2018

Ostrzeżenie meteorologiczne o możliwym wystąpieniu burz z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w akcji informacyjnej „Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS”, która odbędzie się  w dniu 13 lipca b.r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Szczegóły w załączeniu.

Kredyty klęskowe dla rolników

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu.

Więcej informacji w załączeniu.

Informacja

W dniu 17 lipca Biuro Powiatowe ARiMR w Tarnobrzegu wydłuża czas pracy do godziny 18.00. Uprzejmie informuję iż 17 lipca 2018 r. jest ostatnim dniem naboru wniosków w ramach  działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.   

Decyzja PPIS w Tarnobrzegu

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Klonowe

Komunikat

24 lipca 2018r.  upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Matura na 100%

1. Wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę.

2. Wyniki egzaminów obowiązkowych  są zdecydowanie powyżej średniej krajowej:
Język polski 66,6% (średnia krajowa 53%)
Matematyka 82,6% (średnia krajowa 55%)
Język angielski 83,5% (średnia krajowa 72%)

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium. Budżet Gminy za 2017 rok - wykonany

W dniu 28 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Grębowie odbyły się obrady XLIV Sesji Rady Gminy. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grębów za rok 2017. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Gminy i jednostek organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.