Aktualności

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.02. do 29.02.2020 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Wójt Gminy Grębów w dniu 23 stycznia 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2020 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

W nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.

Mikrorachunek podatkowy

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą mikrorachunku podatkowego.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Informacja dla rolników

Informacja dotycząca zmiany terminu składania wniosków
o przyznanie dopłat do materiału siewnego.

Grębowskie Liceum w rankingu „Perspektyw”

Ranking „Perspektyw” to najbardziej prestiżowe zestawienie najlepszych liceów i techników w Polsce. Głównym kryterium są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak
i dodatkowych.

Harmonogram Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2020 r.

 

Harmonogram Karnawałowych Spotkań Noworocznych 2020 r.

18.01.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Zabrniu

25.01.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Stalach

01.02.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Grębowie

02.02.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Wydrzy

08.02.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Jamnicy

09.02.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Żupawie

15.02.2020 r. Spotkanie Noworoczne w Krawcach

Przegląd Kolęd i Pastorałek

12 stycznie br. odbyła się 25 edycja Przeglądu Kolęd i Pastorałek zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Prognozuje się lokalnie spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, temperatura przy gruncie od -6°C do -4°C.

Jasełka w wykonaniu Koralików

Z okresem świąt Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji i pięknych zwyczajów, które wprowadzają niepowtarzalną atmosferę i magię. Jednym z nich są przedstawienia jasełkowe, widowisko, które odbyło się również w naszej gminie.