Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o przymrozkach.Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w czwartek do około -3°C, przy gruncie do -6°C, w piątek do około -5°C, przy gruncie do około -9°C, w sobotę do około -2°C, przy gruncie do około -6°C.

Ogłoszenie w sprawie klęsk w rolnictwie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ogłosił pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej i spowodowały utratę co najmniej 30% plonu na danej powierzchni.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 31 marca 2024 r. na terenie Ośrodka w m. Nowej Dębie i m. Lipa prowadzone będą ćwiczenia
i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

LXXII Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 29 lutego 2024 roku o godz. 10.15
w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się LXXII
Sesja Rady Gminy Grębów.

Badanie dotyczące Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta

Drodzy Mieszkańcy,
rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem dokumentu pn.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+”. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24).
W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników.

Informacja

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Grębów na realizację zadania  "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Grębów

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o oblodzeniu. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Jamnica

                                OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego 2024 r. (niedziela) o godz. 10.20 w Domu Ludowym w JAMNICY, odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h,
w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h
do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o oblodzeniu i silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h oraz zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW- PIB wydał ostrzeżenie o marznących opadach i silnym wietrze. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź oraz wystąpienie silnego wiatru
o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h.
Lokalnie możliwe burze.

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

LXXI Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 30 stycznia 2024 roku o godz. 10.00
w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się LXXI
Sesja Rady Gminy Grębów.

Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek

W minioną niedzielę, tj. 21 stycznia br. w naszej gminie rozbrzmiały świąteczne dźwięki, a to za sprawą Gminnego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek zorganizowanego przez GCK w Grębowie.