Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 50 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Miejscami prognozuje się burze z gradem i z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Grębów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

Powszechny Spis Rolny

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Komunikat w sprawie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu jak również zapewnienia bezpieczeństwa Starosta Tarnobrzeski tymczasowo zawiesza udzielanie osobiście porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego od dnia 13.03.2020r. do odwołania.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

XX sesja Rady Gminy Grębów

 W dniu 12 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XX sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

WIRTUALNY Dzień Pola

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  zaprasza na WIRTUALNY Dzień Pola -  jedną z największych
i najciekawszych imprez w podkarpackim rolnictwie w dniu
6 i 7 czerwca w PODR w Boguchwale.

IV etap znoszenia obostrzeń

Od 30 maja wchodzi w życie czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Nie będziemy musieli zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem zachowania
2 metrów odstępu od innych.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: 01.06. do 30.06.2020 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

Zdalna Szkoła+

Gmina Grębów w dniu 20 maja 2020r. znalazła się na liście jst, których wnioski zostały pozytywnie ocenione na dofinansowanie zakupu laptopów w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła+