Aktualności

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do: pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno pedagogicznych (PPP),
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcami metodycznymi,
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grębów informuje, że od dnia 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

Nowe stawki za odbiór odpadów

W dniu 31.01.2019 r. odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów. Jednym z najważniejszych punktów  sesji było przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Turystyczny Szlak Dobrego Smaku

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współpracy realizowanym przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, którego członkiem jest gmina Grębów, pn.: „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna koło -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRĘBÓW

w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie z dnia 23 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Grębów w wyborach zarządzonych na dzień 3 luty 2019 r.

Na podstawie pkt 1ppkt 5 i 6  Regulaminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ( załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5.2019 Wójta Gminy z dnia 02.01.2019 r. )- Gminna Komisja Wyborcza w Grębowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Grębów

 

Dzień Babci i Dziadka

Zimno, mroźno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco, a  powodem takiej atmosfery jest  obchodzony Dzień Babci i Dziadka.

Program azotowy

Na stornie internetowej www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. ,,Program azotowy", zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.