Aktualności

Od 1 lutego 2021 roku - zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Szanowni Państwo

Informujemy że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę nr XXVII.163.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów.

Własna firma w 3 krokach

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Własna firma w 3 krokach – bezpłatne webinariadla przedsiębiorczych. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu”.

"Dostępna praca”

Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Duże niebieskie liter RARR w literce A na dole umieszczone żółte kółko.

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

XXVIII sesja Rady Gminy Grębów

W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Na każdy temat

"Na każdy temat"-  zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Wójtem Gminy Grębów.

Projekt „Bądźmy przyjaciółmi naszej Ziemi”

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 W Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy ruszyła realizacja projektu „Bądźmy przyjaciółmi naszej Ziemi”,  realizowanego  w ramach  Programu  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING.

Nabór wniosków

Logo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niebieskie tło na którym znajdują się białe poziome pasy oraz skór ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków pomocowych przez producentów świń, będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na niebieskim tle ikony przedstawiające: słońce, księżyc, chmurę z deszczem, śniegiem, piorunami.

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

XXVII sesja Rady Gminy Grębów

Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Spotkanie informacyjne

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego.

Ćwiczenia wojskowe

Dwaj mężczyźni ubrani w stroje moro z karabinami w ręku

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 31 grudnia 2020 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” to kampanii edukacyjno-społeczna przypominająca  o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Konkurs dla sołectw

Logo - napis Urząd Statystyczny w Rzeszowie, po lewej stronie ułożone w pionie dwa koła: na górze zielone pod spodem niebieskie.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie zachęca do udziału w konkursie „Aktywne Sołectwo”. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie minimum 5 gospodarstw rolnych, które spisały się przez Internet
w terminie pomiędzy 19, a 30 listopada 2020 r.