☰ Projekty unijne

☰ Menu

15-12-2023
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Grębów w 2024 roku. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2024 r. - Grębów Harmonogram...
28-01-2021
AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Stan na dzień 31.03.2024 r. – I kwartał 2024 r. Liczba złożonych wniosków: 243 Liczba zawartych umów: 196 Przedsięwzięcia zrealizowane...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Wojciecha B. i M. w Grębowie, ul. Rynek 11,  39-410 Grębów  informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grębowie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez ZRB J.K. Bajek  Spółka z o.o. Nowosielec 288 37-400 Nisko.

„Nowe zasady w Płatnościach Bezpośrednich i Obszarowych 2024: Ekoschematy, Płatności dla małych gospodarstw i Warunkowość”

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie informuje o organizowanej przez Podkarpacki OR ARiMR Konferencji szkoleniowej pt. „Nowe zasady w Płatnościach Bezpośrednich i Obszarowych 2024: Ekoschematy, Płatności dla małych gospodarstw i Warunkowość”.