☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Grębów.

Odbiór azbestu z terenu Gminy Grębów

Wójt Gminy Grębów informuje, że od 30 września 2021 r.
do 15 października 2021 r.
odbędzie się odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Grębów.

Azbest zostanie odebrany od wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili chęć oddania w/w odpadu tj. 86 nieruchomości poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy.