☰ Projekty unijne

☰ Menu

06-09-2018
Można jeszcze składać wnioski na montaż paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem 70%. Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do...
01-01-2018
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Stale od 1.01.2018r. 25 września 2016r na zebraniu wiejskim w Stalach została podjęta uchwała zebrania wiejskiego w sprawie wprowadzenia nazw...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

19 listopada na I Sesji Rady Gminy Grębów - Radni i Wójt Gminy złożyli ślubowanie

W poniedziałek 19 listopada na uroczystej sesji Rady Gminy Grębów ślubowanie złożyli   nowo wybrani radni, spośród siebie wybrali w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Grębów, którym został ponownie Jerzy Drewniak oraz Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy,  którym  po raz kolejny został wybrany Ryszard Rębisz.

Odebrano 8 siłowni zewnętrznych

Możemy już  ćwiczyć i próbować swoich sił na przyrządach  8 siłowni zewnętrznych, które oddane zostały do użytku w miejscowościach: Stale, Wydrza, Zabrnie, Żupawa, Krawce, Jamnica, Zapolednik i Poręby Furmańskie. Nowe miejsca rekreacji powstały w ramach projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”,  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczyste świętowanie dla „NIEPODLEGŁEJ”

Niezwykle doniosły charakter, radość i duma towarzyszyły  gminnemu  świętowaniu Odzyskania Niepodległości w Grębowie. Bardzo nam miło, że tak wielu mieszkańców, nawet całe rodziny chętnie przybyły,  włączając się  we wspólne świętowanie, tworząc niezwykłą atmosferę, której przyświecał cel najważniejszy; wskrzeszenie ducha patriotyzmu, poszanowania  i radości z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Grębowskie Przedszkolaki uczciły 100 rocznicę Niepodległości Polski

Pięknie uczciły rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, dzieci z Przedszkola w Grębowie.  Wraz z Panią Dyrektor, kadrą pedagogiczną i rodzicami braliśmy udział w pięknym patriotycznym widowisku. Dzieci doskonale poradziły sobie z trudnymi rolami, pokazując za pomocą symboli, słów, muzyki i tańca – te jakże ważne  karty naszej historii, w pięknych słowach i ze zrozumieniem opowiadały  co znaczą słowa –   „NIEPODLEGŁÓŚĆ, WOLNOŚĆ i SUWERENNOŚĆ’

Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości  dla Polaków to jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas  obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości  czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego.