☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Mobilny Punkt Informacyjny ZUS

16 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 10.00
do 13.00 w Urzędzie Gminy Grębów
pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w formie mobilnego punktu informacyjnego, w celu pomocy mieszkańcom
w elektronicznej obsłudze wniosków o świadczenie "Dobry start" (300+).

Festyn w Stalach

W dniu 11 września 2021 r. w Stalach odbędzie się festyn organizowany przez KGW Stalowianki. Podczas wydarzenia pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą zabawy i konkursy
w ramach promocji Narodowego Programu Szczepień.
Zapraszamy również wszystkie chętne osoby do skorzystania
z możliwości dokonania spisu w NSP Ludności i Mieszkań.

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy
i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.