☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Stan na dzień 30.09.2023 r. – III kwartał 2023 r. Liczba złożonych wniosków: 213 Liczba zawartych umów: 196 Przedsięwzięcia...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2023 r. - POBIERZ            

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Zabezpiecz swój rower!

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu wraz z Urzędem Gminy
w Grębowie zapraszają na znakowanie rowerów, które odbędzie się 21 i 28 września 2023 r. od  godziny 09.00 do 11.00 przed Gminnym Centrum Kultury w Grębowie (ul. Rynek 1c).

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW DO REALIZACJI WSPÓLNEGO ZADANIA

Wójt Gminy Grębów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Dzień Stalów

W ostatnią niedzielę sierpnia na stadionie piłkarskim
w miejscowości Stale odbyło się wydarzenie realizowane w ramach zadania dotyczącego I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej. Impreza pod nazwą Dzień Stalów okazała się doskonałą okazja do integracji mieszkańców poprzez dobrą zabawę i edukację.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 30 września 2023 r. na terenie Ośrodka w m. Nowej Dębie i m. Lipa prowadzone będą ćwiczenia
i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).