☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Zgłaszania awarii do GZK w Grębowie

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Zgłaszanie awarii prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonu:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,
ul. Rynek 7, 39-410 Grębów
tel. 15 847 97 47
w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.30

GZK – Oczyszczalnia ścieków
ul. Złota 12,
39-410 Grębów
tel. 15 811 26 65
całodobowe 7 dni w tygodniu

lub telefon komórkowy całodobowe 7 dni w tygodniu do zgłaszania wszelkich awarii 609 012 403

GZK przyjmuje interwencje w sprawach awarii wodociągowych, kanalizacyjnych wystąpienia braków wody i zatrzymania przepompowni.

 

Zaproszenie na webinarium

Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Tarnobrzegu zaprasza na webinarium – spotkanie informacyjne online „100% NA DOSTĘPNOŚĆ. Fundusze Europejskie na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących
i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Ogłoszenie

W związku z intensywnymi opadami śniegu występującymi na terenie kraju gmina Grębów, informuje, że wszelkie potrzeby związane ze zwalczaniem śliskości na drogach gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Grębowie pod numerem telefonu 15 851 37 66.

Ćwiczenia wojskowe

Dwaj mężczyźni ubrani w stroje moro z karabinami w ręku

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 2 do 31 stycznia 2021 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).