☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Zebranie mieszkańców sołectwa Żupawa

                                       OGŁOSZENIE
                            MIESZKAŃCY WSI ŻUPAWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2021 r. /niedziela/ o godz. 15.00 - Dom Ludowy w Żupawie
sołtys wsi zwołuje Zebranie Wiejskie.

Tematyka zebrania:

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i podjęcie uchwały w sprawie:
    - dokonania podziału sołectwa Żupawa na dwie odrębne jednostki pomocnicze (sołectwa) pod nazwą: ŻUPAWA i ŻUPAWA-ORLISKA,
  2. Dyskusja.
  3. Zakończenie zebrania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w zebraniu.

                                                                                              SOŁTYS WSI ŻUPAWA
         
                                                                                       Stanisław Wolak

Zebranie mieszkańców sołectwa Żupawa

                                          OGŁOSZENIE
                                  MIESZKAŃCY WSI ŻUPAWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2021 r. /niedziela/ o godz. 14.00 - Altanka
sołtys wsi zwołuje Zebranie Wiejskie.

Tematyka zebrania:

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych i podjęcie uchwały w sprawie:
    - dokonania podziału sołectwa Żupawa na dwie odrębne jednostki pomocnicze (sołectwa) pod nazwą: ŻUPAWA i ŻUPAWA-ORLISKA,
  2. Dyskusja.
  3. Zakończenie zebrania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w zebraniu.

                                                                                              SOŁTYS WSI ŻUPAWA
         
                                                                                       Stanisław Wolak

 

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Grębów.

Odbiór azbestu z terenu Gminy Grębów

Wójt Gminy Grębów informuje, że od 30 września 2021 r.
do 15 października 2021 r.
odbędzie się odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Grębów.

Azbest zostanie odebrany od wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili chęć oddania w/w odpadu tj. 86 nieruchomości poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy.