☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Zaproszenie na webinarium

Logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Tarnobrzegu zaprasza na webinarium – spotkanie informacyjne online „100% NA DOSTĘPNOŚĆ. Fundusze Europejskie na aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących
i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Ogłoszenie

W związku z intensywnymi opadami śniegu występującymi na terenie kraju gmina Grębów, informuje, że wszelkie potrzeby związane ze zwalczaniem śliskości na drogach gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Grębowie pod numerem telefonu 15 851 37 66.

Ćwiczenia wojskowe

Dwaj mężczyźni ubrani w stroje moro z karabinami w ręku

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 2 do 31 stycznia 2021 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

Z czego wynika podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

SZANOWNI PAŃSTWO MIESZKAŃCY GMINY GRĘBÓW

Konieczność zmiany stawek opłaty za odpady spowodowana jest wzrostem kosztów obsługi całego systemu gospodarowania odpadami, przede wszystkim kosztów niezależnych od gminy. Cena dla mieszkańca wynika z trzech głównych składników:

  1. Opłaty za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów  w Stalowej Woli,
  2. Opłaty marszałkowskiej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrowz dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (która jeszcze w 2015 r. wynosiła 74 zł za tonę i wzrosła do 270 zł.),
  3. Ceny za odbiór i transport odpadów wynikającej z przetargu przeprowadzanego przez gminę.

Dla lepszego zobrazowania przedstawiamy Państwu informację tabelaryczną, jak wzrosły ceny tylko tych trzech składników w latach 2019 - 2021:

Szanowni Państwo, mając na względzie obecny wzrost cen energii i płacy minimalnej, należy spodziewać się kolejnej podwyżki stawki opłaty za odpady w ciągu roku, na które ani Wójt Gminy ani też Rada Gminy Grębów - nie mają żadnego wpływu.
 

                                                                                                                 Z poważaniem: 
                                                                                                            Wójt Gminy Grębów
                                                                                                                Kazimierz Skóra

 

Informacja do pobrania