☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Stan na dzień 30.09.2023 r. – III kwartał 2023 r. Liczba złożonych wniosków: 213 Liczba zawartych umów: 196 Przedsięwzięcia...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2023 r. - POBIERZ            

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Bezpieczna wakacjonada w Krawcach

W ramach realizacji zadania dotyczącego I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej dnia 2 lipca 2023 r. zostało zorganizowane drugie, z czterech przewidzianych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, a mianowicie wydarzenie pod nazwą ,,Bezpieczna wakacjonada”.

UWAGA! Utrudnienia w ruchu

W najbliższą sobotę, na terenie województwa podkarpackiego odbędzie się 34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”
i Olimpijczyków. Wyścig rozegrany zostanie na trasie powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego oraz niżańskiego.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 31 lipca 2023 r. na terenie Ośrodka w m. Nowej Dębie i m. Lipa prowadzone będą ćwiczenia
i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).