☰ Projekty unijne

☰ Menu

31-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - styczeń 2020 r.
23-01-2019
Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa,...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Wójt Gminy Grębów informuje, że Rada Gminy Grębów przystępuje do wyboru:

  1.  1 ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu
  2.  4 ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

    w tym 1 osoba do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

                                              na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Gminna Komisja rozpoczęła szacowanie szkód

Zawiadamiamy, że od dnia  04 czerwca 2019 r. Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Grębów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych, rozpoczęła szacowanie szkód, które zostały zgłoszone do Urzędu Gminy, przez poszkodowanych rolników. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Gminy pok. Nr 5, tel. 15 811 27 61

                                                                                                                  Wójt Gminy Grębów

                                                                                                                  Kazimierz Skóra

Szanowni Państwo

Zawiadamiamy, że w dniach od 31 maja 2019 r. w godz. od 9-tej do 14-tej - zostanie przeprowadzone komisyjne szacowanie szkód i strat powodziowych powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych na posesjach, które zostały zgłoszone do szacowania, przez poszkodowanych  mieszkańców w sołectwach: Grębów-Zapolednik i Krawce.