☰ Projekty unijne

☰ Menu

23-01-2019
Można jeszcze składać wnioski na montaż kotłów centralnego ogrzewania na biomasę z dofinansowaniem 70%. Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został...
07-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Grębów”.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 333 809,42 zł.

Nowe place zabaw powstaną w miejscowości Żupawa – Poręba oraz Poręby Furmańskie. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, wyrównanie terenu i wykonanie trawnika, wykonanie ogrodzenia oraz dostawę i montaż urządzeń.

Prace melioracyjne na terenie Gminy Grębów

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Prace melioracyjne na terenie Gminy Grębów w 2018 r.” Najtańsza oferta wynosi 77 792,03 zł i została złożona przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu. W ramach prac zostanie wykonana konserwacja gruntowa rowów oraz oczek wodnych w Stalach, Wydrzy, Grębowie oraz w sołectwie Grębów-Zapolednik. Planowany termin zakończenia prac to I polowa października br.

Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie”. Całkowity koszt robót budowalnych wynosi 1 041 063,64 zł,w tym dofinansowanie 200 000,00 zł, które Gmina Grębów uzyskała w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pozyskanie dofinansowania było możliwe, gdyż Gmina Grębów jest członkiem stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Zabrnia i Porąb Furmańskich inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie, gmina Grębów”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”. W dniu 18 lipca 2018r. Wójt Gminy Grębów podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa na realizację tego zadania o wartości 12 826 809,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to15 listopada 2019r.

Relacja z Testu Sprawności Fizycznej zorganizowanego na Orliku w Stalach

W ramach programu Lokalny Animator Sportu na Orliku w Stalach dnia 22 lipca 2018r. zorganizowany został Test Sprawności Fizycznej.

Jak sama nazwa wskazuje, w teście tym dokonano weryfikacji poziomu sprawności fizycznej. Wszystkie miarodajne próby sprawnościowe składały się z 6-ciu konkurencji, przeprowadzone etapami celowo trzymając się ściśle określonej kolejności