☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Nabór wniosków

Logo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niebieskie tło na którym znajdują się białe poziome pasy oraz skór ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków pomocowych przez producentów świń, będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ćwiczenia wojskowe

Dwaj mężczyźni ubrani w stroje moro z karabinami w ręku

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 31 grudnia 2020 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzone będą ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

Konkurs dla sołectw

Logo - napis Urząd Statystyczny w Rzeszowie, po lewej stronie ułożone w pionie dwa koła: na górze zielone pod spodem niebieskie.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie zachęca do udziału w konkursie „Aktywne Sołectwo”. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie minimum 5 gospodarstw rolnych, które spisały się przez Internet
w terminie pomiędzy 19, a 30 listopada 2020 r.

Mikropożyczka

Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Duże niebieskie liter RARR w literce A na dole umieszczone żółte kółko.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka.