☰ Projekty unijne

☰ Menu

15-12-2023
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Grębów w 2024 roku. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2024 r. - Grębów Harmonogram...
28-01-2021
AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Stan na dzień 31.03.2024 r. – I kwartał 2024 r. Liczba złożonych wniosków: 243 Liczba zawartych umów: 196 Przedsięwzięcia zrealizowane...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024-2030

Wójt Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości  informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024-2030.

„Klasa z drewna”

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Grębowie realizuje projekt „Klasa z drewna” finansowany przez Lasy Państwowe i Gminę Grębów. W ramach projektu uczniowie klas 1-3 mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat ekosystemów leśnych, funkcji lasu oraz podnoszenia świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych.

Ćwiczenia wojskowe

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - informuje, że w okresie: od 1 do 31 grudnia 2023 r. na terenie Ośrodka w m. Nowej Dębie i m. Lipa prowadzone będą ćwiczenia
i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębów

Gmina Grębów dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na podstawie Umowy dotacyjnej zawartej w dniu 26 lipca 2023 r. z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grębów” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zrealizowała zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.