☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Mikropożyczka

Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Duże niebieskie liter RARR w literce A na dole umieszczone żółte kółko.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka.

Zwrot podatku akcyzowego

Na granatowym tle napis: Informacja. Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, którego grunty rolne znajdują się na terenie Gminy Grębów, chcący uzyskać w 2021 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Grębów odpowiednie dokumenty.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Wójt Gminy Grębów w dniu 28 stycznia 2021 roku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2021 roku.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Wójt Gminy Grębów w dniu 27 stycznia 2021 roku wydał zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grębów

Ranking Perspektyw 2021

Logo "Perspektyw" z napisem Ranking liceów i techników Perspektywy 2021

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce.
Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście rankingowej to prawdziwy zaszczyt.
 

Nowe ubrania specjalne dla jednostek OSP Grębów, Stale, Wydrza i Krawce

Gmina Grębów pozyskała dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach dofinansowanego zadania zakupione zostały „Nowe ubrania specjalne dla jednostek OSP Grębów, Stale, Wydrza i Krawce”.

„Czyste Powietrze”

Logo czyste powietrze - niebieski kontur domu

Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Gmina Grębów pod koniec ubiegłego roku podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji programu “Czyste Powietrze”.

Zgłaszania awarii do GZK w Grębowie

Biała litera i na tle niebieskiego kółka

Zgłaszanie awarii prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonu:

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie,
ul. Rynek 7, 39-410 Grębów
tel. 15 847 97 47
w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.30

GZK – Oczyszczalnia ścieków
ul. Złota 12,
39-410 Grębów
tel. 15 811 26 65
całodobowe 7 dni w tygodniu

lub telefon komórkowy całodobowe 7 dni w tygodniu do zgłaszania wszelkich awarii 609 012 403

GZK przyjmuje interwencje w sprawach awarii wodociągowych, kanalizacyjnych wystąpienia braków wody i zatrzymania przepompowni.